English

Ing. Michaela Rudolecká – seznam publikací

2018

  1. VAŇKOVÁ, L.; RUDOLECKÁ, M., EKONOMICKÁ ANALÝZA – LCC A ROI STANDARDIZOVANÝCH KONCEPTŮ ŘEŠENÍ NA STAVEBNÍM TRHU , příspěvek na konferenci Juniorstav 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2018

2017

  1. KORYTÁROVÁ, J.; RUDOLECKÁ, M.; ZACPAL, J., Effect of Negative Externality Elimination on Transport Infrastructure Project Assessment, příspěvek na konferenci 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7408-28-7, International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM , Sofia, Bulharsko, 2017

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný