English

Ing. Daniela Vukušičová – seznam publikací

2018

  1. Daniela Vukušičová, Studium zjednodušení posuzování dynamických účinků na železničních výhybkách, příspěvek na konferenci Sborník konference Juniorstav, ISBN 978-80-86433-69, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018

2017

  1. SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČOVÁ, D.; NOHÁL, V.; SEELMANN, H., VIBRATION ANALYSIS BY GABOR TRANSFORM METHOD, článek v Communications, ISSN 1335-4205, University of Zilina, Žilina, 2017
  2. SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČOVÁ, D., Akustická analýza kolejových absorbérů na pevné jízdní dráze, článek v Vědeckotechnický sborník Českých drah , ISSN 1214-9047, Praha, 2017
  3. SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; NOHÁL, V.; VUKUŠIČOVÁ, D., THE EFFECTS OF RAIL RAIL CORRUGATIONS ON NOISE AND VIBRATION , článek v Akustika, ISSN 1801-9064, Studio D-akustika, České Budějovice, 2017
  4. VUKUŠIČOVÁ, D., Analysis of dynamic effects acting on railway crossings, příspěvek na konferenci Scientific Student Conference Modernization of Railway, ISBN 978-80-01-06297-5, Acta Polytechnica, Praha, 2017

2014

  1. SMUTNÝ, J.; SADLEKOVÁ, D., THE VIBRATION ANALYSIS THE VIBRATION ANALYSIS BY MARGENAU-HILL TRANSFORMATION METHOD, článek v Communications, ISSN 1335-4205, EDIS - Publishing Institution of Zilina University, Žilina, 2014

2013

  1. SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČ, I.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L.; SADLEKOVÁ, D., Analýza dynamických účinků Analýza dynamických účinků Analýza dynamických účinků v srdcovkové části výhybek, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, STAVEBNÍ OBZOR, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Praha, 2013

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný