English

Ing. Erik Dušek – seznam publikací

2018

  1. DUŠEK, E., Quality of the Track Geometry Progress, příspěvek na konferenci Young Scientist 2018, ISBN 978-80-553-2952-9, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOŠICE, Košice, 2018
  2. DUŠEK, E., Kvalita koleje v průběhu času, příspěvek na konferenci Juniorstav 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2018

2017

  1. VALEHRACH, J.; ŘÍHA, T.; DUŠEK, E., Cant Excess and Cant Deficiency Evaluation in Relation to Train Speeds, příspěvek na konferenci Modernization of the Railways - IRICoN 2017, ISBN 978-80-01-06140-4, Czech Technical University in Prague, Prague, 2017
  2. VALEHRACH, J.; ŘÍHA, T.; DUŠEK, E., Cant Excess and Cant Deficiency Evaluation in Relation to Train Speeds, článek v Acta Polytechnica CTU Proceedings, ISSN 2336-5382, Czech Technical University in Prague, Prague, 2017

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný