English

Ing. Štěpán Jůza – seznam publikací

2018

  1. JELÍNEK, O.; JŮZA, Š., Tlaková ztráta specifických vzduchovodů, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL spol. s.r.o., Praha, 2018

2017

  1. JELÍNEK, O.; FRIČ, L.; JŮZA, Š., Teoretická aplikace entalpického výměníku , článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, České nakladatelství technické literatury spol. s.r.o., Praha, 2017

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný