English

Ing. Matouš Holinka – seznam publikací

2018

  1. HOLINKA, M.; JANDORA, J., Porovnání turbulentních modelů při řešení problémů prouděni s volnou hladinou na přelivu vodního díla, , 2018

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný