English

Ing. Markéta Rajnochová – seznam publikací

2018

  1. RAJNOCHOVÁ, M.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Drinking Water Supply without Use of a Disinfectant, článek v E3S Web of Conferences, ISSN 2267-1242, EDP Sciences, Paris, Francie, 2018
  2. RAJNOCHOVÁ, M.; RUČKA, J., Zásady získávání a přípravy dat pro kalibraci modelu jakosti pitné vody ve vodovodní síti, příspěvek na konferenci Juniorstav 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018

2017

  1. RUČKA, J.; RAJNOCHOVÁ, M., Safety of the water supply system in the absence of desinfection residue, článek v MM Science Journal, ISSN 1805-0476, MM Science Journal, Prague, Czech Republic, 2017
  2. KORABÍK, M.; RUČKA, J.; RAJNOCHOVÁ, M.; SUCHÁČEK, T., Změny způsobu dezinfekce pitné vody ve Vsetíně, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, Mgr. Pavel Fučík, Praha, 2017

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný