English

Ing. Ivo Korytář – seznam publikací

2017

  1. HLUŠTÍK, P.; NOVOTNÝ, J.; KORYTÁŘ, I.; MALANÍK, S., Možnosti odstranění zápachu na stokové síti, příspěvek na konferenci Městské vody 2017, ISBN 978-80-86020-85-3, ARDEC s.r.o., Brno, 2017
  2. HLUŠTÍK, P.; KORYTÁŘ, I.; MALANÍK, S.; HLAVÍNEK, P., Eliminace zápachu ze stokové sítě, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, VODOVOD.INFO, Brno, 2017
  3. RACLAVSKÝ, J.; KORYTÁŘ, I., Výzkumná zpráva HS12612055L - Stanovení technického stavu kanalizace v obci Starý Mateřov, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, Brno, 2017

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný