English

Ing. Tomáš Žižlavský – seznam publikací

2018

 1. VYŠVAŘIL, M.; HEGROVÁ, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T., Influence of Cellulose Ethers on Fresh State Properties of Lime Mortars, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV, ISSN 1662-9779, ISBN 978-3-0357-1348-0, 2018
 2. ŽIŽLAVSKÝ, T.; VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Properties of Aerial Lime-Based Mortars with Chitosan Ethers, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Constructions IV, ISSN 1662-9779, ISBN 978-3-0357-1348-0, 2018
 3. ŽIŽLAVSKÝ, T., Dlouhodobé fyzikálně mechanické vlastnosti vápenných malt s deriváty gumy guar, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Praha, 2018
 4. ŽIŽLAVSKÝ, T., Dlouhodobé fyzikálně mechanické vlastnosti vápenných malt s deriváty gumy guar, příspěvek na konferenci Juniorstav 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018
 5. ŽIŽLAVSKÝ, T.; VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Influence of Guar Gum Derivatives on Hardened Properties of Aerial Lime-Based Mortars, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2017, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1240-7, 2018
 6. VYŠVAŘIL, M.; HEGROVÁ, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T., Rheological Properties of Lime Mortars with Guar Gum Derivatives, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2017, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1240-7, 2018

2017

 1. VYŠVAŘIL, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T., Effect of chitosan ethers on fresh state properties of lime mortars , příspěvek na konferenci 3rd International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies (IMST 2017), ISSN 1757-8981, 2017
 2. VYŠVAŘIL, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; ZIMMERMANN, Š.; BAYER, P., Effect of Aggregate Type on Properties of Natural Hydraulic Lime-Based Mortars , příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, 2017
 3. ŽIŽLAVSKÝ, T.; VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P., Fyzikálně-mechanické a mikrostrukturní vlastnosti vápenných malt modifikovaných vodoretenčními přísadami na bázi biopolymerů, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials, ISBN 978-80-227-4689-2, 2017
 4. VYŠVAŘIL, M.; ŠIMONOVÁ, H.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P., Vliv kameniva na lomově-mechanické vlastnosti vápenných malt, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials, ISBN 978-80-227-4689-2, 2017

2016

 1. VYŠVAŘIL, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; BAYER, P., The Effect of Aggregate Type on the Properties of Lime Mortars , článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, 2016
 2. VYŠVAŘIL, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; BAYER, P., Influence of the aggregate type on the properties of dolomitic lime-based mortars , článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, 2016

2015

 1. ŠIMONOVÁ, H.; VYŠVAŘIL, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vztah mezi vybranými trvanlivostními a lomovými parametry modifikovaných omítek s lehkým kamenivem, příspěvek na konferenci Proceedings of 13th Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4463-8, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný