English

Ing. Erika Kratochvílová – seznam publikací

2018

  1. KRATOCHVÍLOVÁ, E., Metody odvlhčování zdiva a možná rizika, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2018, 20. odborná konference doktorského studia, sborník příspěvků, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný