English

Ing. Marek Kervitcer – seznam publikací

2018

  1. KERVITCER, M., Tepelně vlhkostní analýza jako prostředek ke snížení nákladů oprav plochých střech, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2018, ISBN 978-80-214-5621-1, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, Brno, 2018
  2. KERVITCER, M.; JANDA, L.; BEČKOVSKÝ, D.; TICHOMIROV, V., Opravy a rekonstrukce střešních plášťů bez jejich demontáže, , TRIADA, spol. s r. o., IČO 43871020, U Svobodárny 12, 190 00 Praha 9, Praha, 2018
  3. KERVITCER, M., Opravy a rekonstrukce střešních plášťů bez nutnosti jejich kompletní demontáže, příspěvek na konferenci Juniorstav 2018 - 20. odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-86433-69-1, ECON publishing s.r.o., Pod Nemocnicí 590/23, 625 00 Brno, E-mail: econ@atlas.cz, Tel.: 602 755 541, www.econ.cz, Brno, 2018

2017

  1. KERVITCER, M.; JANDA, L.; BEČKOVSKÝ, D.; TICHOMIROV, V., Opravy a rekonstrukce střešních plášťů bez nutnosti jejich kompletní demontáže, příspěvek na konferenci Conference Proceedings - 9th International Conference Building Defects 2017, ISBN 978-80-7468-117-2, Department of Civil Engineering, Faculty of Technology, The Institute of Technology and Business in České Budějovice, Okružní 517/10, České Budějovice 370 01 Czech Republic, České Budějovice, 2017
  2. KERVITCER, M.; KALOUSEK, M.; ROZSYPAL, J., Ploché střechy – chyby v návrhu a realizaci a jejich vliv na vznik následných poruch, příspěvek na konferenci Conference Proceedings - 9th International Conference Building Defects 2017, ISBN 978-80-7468-117-2, Department of Civil Engineering, Faculty of Technology, The Institute of Technology and Business in České Budějovice, Okružní 517/10, České Budějovice 370 01 Czech Republic, České Budějovice, 2017

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný