English

Lukáš Ležatka – seznam publikací

2009

  1. LEŽATKA, L., Náhon - uměle budovaný vodní kanál v obrazu města, příspěvek na konferenci XIII. vědecká konference doktorandů, ISBN 978-80-214-3878-1, VUT, Brno, 2009
  2. LEŽATKA, L., Vývoj uměle budovaných vodních kanálů v ČR, článek v Infrastruktura, ISSN 1803-4241, Moravská reklamní spol. s.r.o., Brno, 2009

2007

  1. LEŽATKA, L., Vývoj uměle vytvořených vodních kanálů v ČR, příspěvek na konferenci XI. vědecká konference doktorandů, ISBN 978-80-214-3405-9, VUT, Brno, 2007

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný