English

Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. – seznam publikací

2017

  1. ŽÁČKOVÁ, M.; KRISTEK, J., „K plánování vyššího řádu.“ Role Brna v institucionalizaci výzkumu v oblasti urbanismu a územního plánování, článek v Brno v minulosti a dnes. (Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna.) Archiv města Brna AB , ISSN 0524-689X, Statutární město Brno, Archiv města Brna, Brno, 2017

2015

  1. GROHMANNOVÁ, K.; KOVAČEVIĆ, I.; VAŠOURKOVÁ, Y.; ŽÁČKOVÁ, M.; , Lifting the Curtain. Architektonické vztahy ve střední Evropě, spec. publikace, ISBN 978-3-99014-116-8, CCEA – MOBA, Praha, 2015
  2. ŽÁČKOVÁ, M.; KRISTEK, J., Od chaosu k novému řádu. Počátky institucionalizovaného výzkumu v oblasti urbanismu a územního plánování v Brně, spec. publikace, ISBN 978-80-214-5302-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, Brno, 2015

2014

  1. ŽÁČKOVÁ, M., „Byl sice jistý plán…“ Výzkumný ústav výstavby a architektury a experimentální bytová výstavba přelomu padesátých a šedesátých let dvacátého století., článek v Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. Akademie výtvarných umění v Praze AL AA , ISSN 1802-8918, Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha, 2014
  2. ŽÁČKOVÁ, M., Historie a činnost urbanistického pracoviště Výzkumného ústavu výstavby a architektury v Brně , , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Ústav teorie, Brno, 2014
  3. KORYČÁNEK, R.; KOŘÍNKOVÁ, J.; KRISTEK, J.; SEDLÁK, J.; SVOBODOVÁ, Š.; ZÁLEŠÁK, J.; ŽÁČKOVÁ, M., Na prahu zítřka. Brněnská architektura a vizuální kultura období socialismu, spec. publikace, ISBN 978-80-214-5092-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, Brno, 2014

2013

  1. ŽÁČKOVÁ, M.; KOŘÍNKOVÁ, J., Výtvarné umění jako součást smuteční síně v Brně-Židenicích, kapitola v Smuteční síň v Brně-Židenicích, ISBN 978-80-214-4838-4, VUT v Brně, Brno, 2013
  2. ŽÁČKOVÁ, M., Horní náměstí v Přerově: historické jádro bez funkce městského centra, příspěvek na konferenci Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. století. Konference Architektura v perspektivě 2013, ISBN 978-80-248-3148-0, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Ostrava, 2013

2012

  1. KOŘÍNKOVÁ, J.; ŽÁČKOVÁ, M., Čtyři příklady pojetí výtvarné výzdoby veřejných prostranství brněnských sídlišť z období 50. – 80. let 20. století, příspěvek na konferenci Proměny architektury 2. poloviny 20. století, ISBN 978-80-87079-27-0, Gasset, Praha, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný