English

Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. – seznam publikací

2016

 1. GUZDEK, A.; VESELÁ, M., Úpravy bytových jader v panelových domech, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, ERA 21, Brno, 2016
 2. GUZDEK, A., Sídliště Lesná v kontextu času, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016
 3. GUZDEK, A., Boj o havířovské nádraží, , Ostravské muzeum, 2016
 4. GUZDEK, A., Sídliště Lesná v kontextu času, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Brno, 2016

2015

 1. GUZDEK, A., Moje město, , Městská knihovna Havířov, 2015
 2. GUZDEK, A., Panelová sídliště, , nádraží ČD Havířov, 2015
 3. GUZDEK, A., Stopy funkcionalismu, , nádraží ČD Havířov, 2015
 4. CHYBÍK, J.; GUZDEK, A., CO2 jako indikátor kvality vnitřního prostředí, článek v Tepelná ochrana budov, ISSN 1213-0907, 2015
 5. GUZDEK, A., Socialistické město Havířov, , Městská knihovna Havířov, 2015
 6. GUZDEK, A., Jak to bylo a jak to bude, , Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 2015

2014

 1. GUZDEK, A., Individuálně v blízkosti hromadného, příspěvek na konferenci Individuální bydlení v České republice v evropském kontextu, ISBN 978-80-01-05603-5, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2014
 2. POSLUŠNÁ, I.; URBÁŠKOVÁ, H.; GUZDEK, A., Diplomové práce 2014, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 3. POSLUŠNÁ, I.; URBÁŠKOVÁ, H.; GUZDEK, A., Bakalářské práce 2014, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 4. GUZDEK, A., Ateliérová výuka na Fakultě architektury VUT v Brně, , Brno, 2014
 5. GUZDEK, A.; POSLUŠNÁ, I.; URBÁŠKOVÁ, H., XVIII. vědecká konference doktorandů, , ISBN 978-80-214-4994-7, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 6. GUZDEK, A., Modelová sídliště, příspěvek na konferenci XVIII. vědecká konference doktorandů, ISBN 978-80-214-4994-7, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014

2013

 1. GUZDEK, A., Pokusy o záchranu nádraží v Havířově, , Moravská Galerie Brno, 2013
 2. GUZDEK, A., Architektura města, , Gymnázium Komenského a Střední průmyslová škola stavební v Havířově, 2013
 3. GUZDEK, A., Okolo Bruselu, , nádraží ČD Havířov, 2013
 4. GUZDEK, A., Bourat se nemusí!, příspěvek na konferenci Typologie (n)ostalgie, ISBN 978-80-7204-858-8, Ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou architektury vydalo Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2013
 5. GLOSOVÁ, D.; GUZDEK, A., Jundrov, , ISBN 978-80-214-4808-7, 2013
 6. GUZDEK, A., Regenerace stávajícího bytového fondu, kapitola v Principy a pravidla územního plánování, Ústav územního rozvoje, Brno, 2013
 7. GUZDEK, A., Terminal story: Kauza nádraží v Havířově, článek v Zprávy památkové péče, ISSN 1210-5538, Praha, 2013
 8. URBÁŠKOVÁ, H.; POSLUŠNÁ, I.; GUZDEK, A., Bakalářské práce 2013, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013
 9. URBÁŠKOVÁ, H.; POSLUŠNÁ, I.; GUZDEK, A., Diplomové práce 2013, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013
 10. GUZDEK, A., Zprůmyslněné stavebnictví a typizace, příspěvek na konferenci XVII. vědecká konference doktorandů, ISBN 978-80-214-4774-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013

2012

 1. OLŠÁKOVÁ, D.; GUZDEK, A., Demolice coby synonymum modernizace: Konec "bruselského snu" na Ostravsku, článek v Dějiny a současnost, ISSN 0418-5129, Praha, 2012
 2. URBÁŠKOVÁ, H.; POSLUŠNÁ, I.; GUZDEK, A., Bakalářské práce 2012, , 2012
 3. URBÁŠKOVÁ, H.; GUZDEK, A.; POSLUŠNÁ, I., Diplomové práce 2012, , 2012
 4. GUZDEK, A., 60. léta, , sál ZUŠ B. Martinů v Havířově, 2012
 5. GUZDEK, A., Havířský brusel, příspěvek na konferenci Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. století, ISBN 978-80-87079-27-0, Gasset, Praha, 2012

2009

 1. POSLUŠNÁ, I.; GUZDEK, A., 90 let vzdělávání architektů v Brně, , Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně, Brno, 2009

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný