English

Ing. Michal Vytasil – seznam publikací

2017

  1. BLASINSKI, P.; FRIČ, L.; VYTASIL, M., Provoz vzduchotechnických jednotek a jejich konstrukce, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, 2017
  2. RUBINA, A.; VYTASIL, M., Uspořádání chlazení pro datová centra, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2017
  3. RUBINA, A.; VYTASIL, M.; BLASINSKI, P., Vzduchotechnika, díl 4, Povrchová teplota chladiče, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR , Brno, 2017
  4. VYTASIL, M., Parametry ovlivňující povrchovou teplotu chladiče, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2017

2016

  1. BLASINSKI, P.; VYTASIL, M.; FRIČ, L., Co je to účinnost ZZT, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2016
  2. RUBINA, A.; VYTASIL, M., Simulace tepelného mikroklimatu vnitřního prostoru, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol s r.o., Praha, 2016
  3. JELÍNEK, O.; VYTASIL, M.; FRIČ, L., Čistota vzduchotechnických systémů a vnitřní mikroklima prostoru, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol s r.o, Praha, 2016

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný