English

Ing. Zuzana Műnsterová – seznam publikací

2018

 1. MŰNSTEROVÁ, Z., Závislost mezi hydraulickou a měrnou elektrickou vodivostí metodou EIS, příspěvek na konferenci Juniorstav 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018

2017

 1. MŰNSTEROVÁ, Z., Možnost stanovení odhadu hydraulické vodivosti zemin metodou EIS, , LVV, Brno, 2017
 2. GOMBOŠ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; MŰNSTEROVÁ, Z., Experience using the Z-meter to measure soil moisture, příspěvek na konferenci EUREKA 2017 - 5th conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5573-3, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2017
 3. PAŘÍLKOVÁ, J.; GJUNSBURGS, B.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; MŰNSTEROVÁ, Z., Earth-Fill Dam Monitored by EIS Method during Application of Nutrient Aqueous Solution used in BioSealing Method , příspěvek na konferenci IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 3rd International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies (IMST 2017), ISSN 1757-8981, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Riga, LV, 2017
 4. MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; GOMBOŠ, M., Applications EIS in water management, příspěvek na konferenci Proceedings of International Interdisciplinary PHD Workshop IIPhDW 2017, ISBN 978-83-7283-858-2, Lodz, Polsko, 2017
 5. MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; GOMBOŠ, M.; PAVELKOVÁ, D., Odhad velikosti efektivního zrna zemin metodou EIS v polních podmínkách, článek v ACTA HYDROLOGICA SLOVACA, ISSN 1335-6291, Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Bratislava, 2017
 6. MŰNSTEROVÁ, Z., Odhad velikosti efektivního zrna zemin metodou EIS v laboratorních podmínkách, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

 1. MŰNSTEROVÁ, Z., Možnost stanovení zrnitosti zemin metodou EIS, , LVV, Brno, 2016
 2. MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J., Závislost mezi hydraulickou a měrnou elektrickou vodivostí, , LVV, Brno, 2016
 3. MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J., Neustálený proces kolmatace a sufoze, , VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, Brno, 2016
 4. MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; MAJOR, J.; FEJFAROVÁ, M., The estimate of soil grain size using the EIS method, příspěvek na konferenci EUREKA 2016 - 4th conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5338-8, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2016
 5. MŰNSTEROVÁ, Z.; GOMBOŠ, M.; TALL, A., The measurement of water infiltration into soil, příspěvek na konferenci EUREKA 2016 - 4th conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5338-8, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2016
 6. MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., Měření infiltrace vody do zeminy metodou EIS, příspěvek na konferenci 30th SYMPOSIUM ON ANEMOMETRY, ISBN 9788087117149, Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., Praha, 2016
 7. PAŘÍLKOVÁ, J.; MŰNSTEROVÁ, Z., Stanovení zbytkové vlhkosti v pórovitých materiálech metodou EIS, , LVV ÚVST FAST VUT v Brně, Brno, 2016

2015

 1. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; MŰNSTEROVÁ, Z.; VAN DE WALLE, B.; GOMBOŠ, M., Detection of the size of the effective grain using the EIS method, příspěvek na konferenci EUREKA 2015 - 3rd conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5149-0, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný