English

Ing. Michal Pavlíček – seznam publikací

2017

  1. PAVLÍČEK, M.; DRÁB, A., Využití 3D numerických simulací při stanovení hydrodynamického zatížení přelévané mostovky, článek v Czech Journal of Civil Engineering, ISSN 2336-7148, 2017

2016

  1. PAVLÍČEK, M.; ŠPANO, M.; DRÁB, A., Stanovení hydrodynamického zatížení přelévané mostovky pomocí 2D numerických simulací, článek v Czech Journal of Civil Engineering, ISSN 2336-7148, ScientificJournals.eu , Rosice, Česká republika, 2016
  2. PAVLÍČEK, M.; DRÁB, A.; LUKÁŠEK, P., Srovnávací analýza výsledků 2D numerického modelu proudění vody BASEMENT na modelových úlohách , článek v Czech Journal of Civil Engineering, ISSN 2336-7148, ScientificJournals.eu , Rosice, Česká republika, 2016
  3. DRÁB, A.; PAVLÍČEK, M.; LUKÁŠEK, P., Hodnocení věcné a numerické přesnosti 2D numerického modelu proudění vody, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků ze Semináře A dolfa Patery 2016 na téma !Úloha nádrží při zvládání extrémních hydrlogických jevů v povodích", ISBN 978-80-01-06048-3, ČVUT Praha, Praha, 2016

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný