English

Ing. Hana Kovářová – seznam publikací

2018

  1. KOVÁŘOVÁ, H.; VAŘBUCHTA, P.; VÍTKOVÁ, E., DOPAD INVESTIČNÍHO PROJEKTU NA VÝVOJ SPOLEČNOSTI V RÁMCI MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ, příspěvek na konferenci Juniorstav 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2018

2017

  1. VAŘBUCHTA, P.; KOVÁŘOVÁ, H.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E., Risk variables in evaluation of transport projects, článek v IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, 2017
  2. KOVÁŘOVÁ, H.; VAŘBUCHTA, P.; VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V., Management input of variables in case of management accounting, příspěvek na konferenci 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017, SGEM2017 Conference Proceedings, Book 1, Vol 5, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7408-17-1, STEF92 Technology Ltd., Albena, Bulgaria, 2017
  3. VAŘBUCHTA, P.; KOVÁŘOVÁ, H.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E., Environmental Impact of Transportation Infrastructure in Project Assessment, příspěvek na konferenci 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7408-25-6, STEF92 Technology Ltd., Albena, Bulgaria, 2017
  4. KOVÁŘOVÁ, H.; VAŘBUCHTA, P.; VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V., ŘÍZENÍ VSTUPNÍCH VELIČIN V RÁMCI MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ A JEJICH DOPAD NA CELKOVÝ VÝVOJ STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5462-0, VUT v Brně, FAST, Brno, 2017

2016

  1. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; VAŘBUCHTA, P.; KOVÁŘOVÁ, H.; LABUDEK, L.; HOLÁ, M., IMPACT OF NEW APPROACHES ON THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC EVALUATION METHODOLOGY FOR TRANSPORT INFRASTRUCTURE PROJECTS IN THE CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci ICTTE BELGRADE 2016 - PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRAFFIC AND TRANSPORT ENGINEERING, ISBN 978-86-916153-3-8, City Net Scientific Research Center Ltd. Belgrade, Belgrade, Serbia, 2016
  2. KOVÁŘOVÁ, H.; VÍTKOVÁ, E.; CHOVANCOVÁ, J., EVALUATION OF CONSTRUCTION COMPANY BASED ON SELECTED FINANCIAL ANALYSIS INDICATORS, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2016, ISBN 978-80-214-5407-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2016
  3. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; KOVÁŘOVÁ, H.; VAŘBUCHTA, P., Environmental impacts in the evaluation of transport infrastructure projects, příspěvek na konferenci 16th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2016, Book 5, ISSN 1314-2704, ISBN 9786197105674, International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM, Sofie, Bulharsko, 2016

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný