English

Ing. Adam Jégl – seznam publikací

2016

  1. HANÁK, T.; BIOLEK, V.; JÉGL, A., Aspects of IT adoption in the construction sector: an empirical study, článek v International multidisciplinary geoconference SGEM, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-58-2, International Multidusciplinary Scientific GeoConferences SGEM, Sofie, Bulharsko, 2016

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný