English

Ing. Richard Dvořák – seznam publikací

2018

 1. DVOŘÁK, R., Non-destructive testing of thermally degraded concrete with usage of different coarse aggregate and comparison with mineralogic changes in microstructure, příspěvek na konferenci 10th International Scientific Conference on Civil and Enviromental Engineering, ISBN 978-80-553-2952-9, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Tatranská Lomnica, 2018
 2. KAREL, O.; ROZSYPALOVÁ, I.; DVOŘÁK, R.; SCHMID, P., Behavior of Bended Concrete Specimens Reinforced with Stainless Steel Helical Reinforcement, příspěvek na konferenci Young Scientist 2018, 10th International Scientific Conference on Civil and Environmental Engineering, ISBN 978-80-553-2952-9, 2018
 3. DVOŘÁK, R.; CHOBOLA, Z.; KUSÁK, I., ACOUSTIC NON-DESTRUCTIVE TESTING OF HIGH TEMPERATURE DEGRADED CONCRETE WITH COMPARISON OF ACOUSTIC IMPEDANCE, , ISBN 978-83-60261-61-3, Gdaňsk University of Technology, Gdaňsk, 2018
 4. DVOŘÁK, R., NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ A RENTGENOVÁ DIFRAKČNÍ ANALÝZA ŽÁREM DEGRADOVANÉHO BETONU, příspěvek na konferenci juniorstav 2018 - 20. Odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-86433-69-1, Brno, 2018
 5. KAREL, O.; ROZSYPALOVÁ, I.; DVOŘÁK, R.; SCHMID, P., CHOVÁNÍ OHYBEM NAMÁHANÝCH VZORKŮ BETONU VYZTUŽENÝCH NEREZOVOU HELIKÁLNÍ VÝZTUŽÍ, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference JUNIORSTAV 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2018
 6. ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; DVOŘÁK, R.; SCHMID, P., NEDESTRUKTIVNĚ STANOVENÉ VLASTNOSTI BETONU PRO ÚČELY TESTOVÁNÍ SPOJŮ NEREZOVÝCH HELIKÁLNÍCH VÝZTUŽÍ, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference JUNIORSTAV 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2018

2017

 1. PAZDERA, L.; DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; CHOBOLA, Z., Aplication of acoustic emission method and impact echo method to structural rehabilitation, , ISBN 978-80-01-06347-7, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2017
 2. DVOŘÁK, R., Nedestruktivní posouzení teplotně degradovaného prostého betonu s různým obsahem hrubého kameniva pomocí metody Impact-Echo, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2017 / NDE for safety, ISBN 978-80-214-5554-2, Vysoké učení technické v Brně, Chomutov, 2017
 3. TOPOLÁŘ, L.; DVOŘÁK, R.; PAZDERA, L., The Assessment of High-Temperature Degraded Concrete Specimens of Different Mixtures by Acoustic Emission Method during Three-Point Bending Test and Pulse Velocity Method in Comparison with Destructive Tests, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 4. DVOŘÁK, R.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Impact-Echo Method Used to Testing of High Temperature Degraded Concrete Composite of Portland Cement CEM I 42.5 R and Gravel Aggregate 8/16, příspěvek na konferenci Proceedings of the Second International Conference on Mechanics, Materials and Structural Engineering, ISSN 2352-5401, ISBN 978-94-6252-370-8, Bejing, China, 2017
 5. DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L., Determination of condition of concrete samples of different mixture degraded by high temperatures by acoustic non-destructive method Impact-echo, příspěvek na konferenci Experimental stress analysis 2017, ISBN 978-80-553-3167-6, Technical University of Kosice, Košice, 2017
 6. DVOŘÁK, R.; CHOBOLA, Z.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Non-Destructive Testing of High Temperature Degraded Concrete Composite of Portland Cement CEM I 42.5 R and Gravel Aggregate 11/22 by Transverse Waves, příspěvek na konferenci Advanced Engineering Technology III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, South Korea, 2017
 7. DVOŘÁK, R., ANALÝZA CEMENTOVÝCH KOMPOZITŮ S POUŽITÍM HRUBÉHO KAMENIVA 8/16 A 11/22 ZATĚŽOVANÝCH VYSOKOU TEPLOTOU POMOÍ METODY IMPACT-ECHO, , ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení v Brně, Brno, 2017

2016

 1. CARBOL, L.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z.; DVOŘÁK, R., Monitoring of Thermally Damaged Concrete by Various Ultrasonic Methods, , ISBN 978-961-94088-0-3, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, 2016
 2. DVOŘÁK, R.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; HELA, R., Impact-Echo Method Used to Testing of High Temperature Degraded Cement Composite of Portland Cement CEM I 42,5 R and Gravel Aggregate 8/16, příspěvek na konferenci 24th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY, ISBN 978-961-94088-0-3, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, 2016

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný