English

Ing. Stanislav Paseka – seznam publikací

2018

 1. PASEKA, S., Uživatelské rozhraní programu UNCE RESERVOIR pro stanovení zabezpečenosti požadovaného odtoku, příspěvek na konferenci SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018

2017

 1. PASEKA, S., Odolnost návrhu nádrže na změny klimatického systému, příspěvek na konferenci Zborník súťažných prác mladých odborníkov, ISBN 978-80-88907-95-4, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, 2017
 2. PASEKA, S.; MARTON, D., Nové pojetí ekonomického návrhu nádrže v podmínkách klimatického systému s použitím vícekriteriální optimalizace, příspěvek na konferenci Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2017, ISBN 978-80-905368-5-2, Povodí Moravy, s.p. Brno, Brno, 2017
 3. MARTON, D.; PASEKA, S., Uncertainty Impact on Water Management Analysis of Open Water Reservoir, článek v Environments, ISSN 2076-3298, MDPI AG, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland, 2017
 4. PASEKA, S., Uživatelské rozhraní programu UNCE RESERVOIR pro stanovení zásobního objemu nádrže, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

 1. MENŠÍK, P.; PASEKA, S.; MARTON, D., An adaptive algorithm of hybrid optimization method for strategic control of water reservoir with using support vector machines, příspěvek na konferenci SGEM Conference Proceedings, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-61-2, STEF92 Technology Ltd., 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria, 2016
 2. PASEKA, S.; MARTON, D.; MENŠÍK, P., Uncertainties of reservoir storage capacity during low water period, příspěvek na konferenci SGEM Conference Proceedingsc, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-61-2, STEF92 Technology Ltd., 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria, 2016
 3. MARTON, D.; STARÝ, M.; PASEKA, S.; MENŠÍK, P., Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat, příspěvek na konferenci XXXV. Přehradní dny 2016 Sborník příspěvků - svazek 1, ISBN 978-80-01-05969-2, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2016

2015

 1. PASEKA, S.; MARTON, D., Analýza vlivu nejistot vstupních dat na vodohospodářské řešení zásobního objemu nádrže, příspěvek na konferenci Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015, ISBN 978-80-260-8726-7, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, Brno, 2015
 2. MARTON, D.; STARÝ, M.; PASEKA, S.; MENŠÍK, P., Určení hydrologické spolehlivosti vodohospodářského řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat, příspěvek na konferenci Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015, ISBN 978-80-260-8726-7, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, Brno, 2015
 3. MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P.; PASEKA, S., Hydrological Reliability Assessment of Water Management Solution of Reservoir Storage Capacity in Conditions of Uncertainty, příspěvek na konferenci Drought: Research and Science-Policy Interfacing, ISBN 978-1-138-02779-4, CRC Press Taylor & Francis Group, Leiden, Netherlands, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný