English

Ing. Jakub Lžičař – seznam publikací

2017

  1. RACLAVSKÝ, J.; LŽIČAŘ, J., Výzkumná zpráva SR 12757217 - Měření koncentrace plynných látek negativně ovlivňujících kvalitu betonových trub a šachet v lokalitě Rybitví, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, Brno, 2017
  2. RACLAVSKÝ, J.; LŽIČAŘ, J.; BABÁK, J.; JAROŠ, Z., POSOUZENÍ STAVEBNĚ-TECHNICKÉHO A HYDRAULICKÉHO STAVU VYBRANÉ ČÁSTI STOKOVÉ SÍTĚ VE MĚSTĚ ZNOJMO, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, VODOVOD.INFO, Brno, 2017
  3. LŽIČAŘ, J.; RACLAVSKÝ, J., Vzorkování odpadních vod ve městě Znojmo, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, VODOVOD.INFO, Brno, 2017
  4. LŽIČAŘ, J.; RACLAVSKÝ, J., Praktický příklad využití automatických vzorkovačů, , TECHNOAQUA, Dolní Břežany, 2017

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný