English

Ing. Martin Ťažký – seznam publikací

2018

 1. ŤAŽKÝ, M.; LABAJ, M.; HELA, R., The suitability of fly ash for use in concrete according to EN 450 based on their particle size, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV, ISSN 1662-9779, ISBN 978-3-0357-1348-0, Trans Tech Publication, Switzerland, 2018
 2. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R., Effect of SNCR on the properties of fly ash in terms of its applicability to concrete, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena (Volume 272), ISSN 1662-9779, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publication, Switzerland, 2018
 3. ŤAŽKÝ, M.; LABAJ, M.; HELA, R., Vhodnost popílků pro použití do betonu dle EN 450 na základě jejich granulometrie, , ISBN 978-80-86433-69-1, VUT Brno, Brno, 2018

2017

 1. NOVOSAD, P.; OSUSKÁ, L.; ŤAŽKÝ, M.; ŤAŽKÝ, T., Photocatalyti active surface of lightweight self-compacting concretes architectural concretes, článek v Waset - conference proceedings, ISSN 2522-3631, Waset, Bangkok, Thajsko, 2017
 2. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R.; NOVOSAD, P.; OSUSKÁ, L., Development of new trends in green concrete technology by using secondary raw materials and waste materials, , ISSN 2522-3631, Waset, Bangkok, Thajsko, 2017
 3. ŤAŽKÝ, M.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R., Physico-mechanical properties of lightweight concrete with fluidized bed combustion fly ash based light weight aggregate, příspěvek na konferenci Materials Science Forum, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, Trans Tech Publication, Switzerland, 2017
 4. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R.; OSUSKÁ, L., Vliv SNCR na vlastnosti popílku z hlediska jeho použitelnosti do betonu, , ISBN 9788089682133, Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu Bratislava, Bratislava, 2017
 5. OSUSKÁ, L.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, M.; ŤAŽKÝ, T., NIZKOPEVNOSTNÍ SAMOZHUTNITELNÉ BETONY, , ISBN 978-80-227-4689-2, STU v Bratislave, Bratislava, 2017
 6. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R., Působí snižování emisních limitů na kvalitu popílků a jejich využití?, , Průmyslová ekologie, s.r.o., 2017
 7. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R., Dopad SNCR na fyzikálně-mechanické vlastnosti popílků, , ISBN 9788021454989, Vysokoé učení tecnické v Brně , Brno, 2017
 8. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R., Development of structural concrete with fly ash - mixing of different particle-size fractions of fly ash and cement, kapitola v Fly ash - properties, analysis and performance, ISBN 9781536105162, Nova Publisher, Inc., New York, USA, 2017
 9. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R., Spolupůsobení vysokoteplotního a fluidního popílku v cementovém kompozitu, , ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017

2016

 1. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R., Synergistic Effect of High Temperature Fly Ash with Fluidized Bed Combustion Fly Ash in Cement Composites, příspěvek na konferenci Key Engineering Materials , ISSN 1013-9826, ISBN 9783035710793, Trans Tech Publication, Switzerland, 2016
 2. OSUSKÁ, L.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, M., Influence of Use Fluidized Fly Ash Combined with High Temperature Fly Ash on Microstructure of Cement Composite, příspěvek na konferenci Key Engineering Materials, ISSN 1013-9826, ISBN 9783035710793, Trans Tech Publication, Switzerland, 2016
 3. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R.; OSUSKÁ, L.; BODNÁROVÁ, L., Reduction of concrete´s shrinkage by controlled formation of monosulphate and trisulphate, , TuDelft, Deft, The Netherladn, 2016
 4. HUBÁČEK, A.; LABAJ, M.; ŤAŽKÝ, M., Optimization of Concrete with High Volume of Fly Ash, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, ISBN 9783038357407, Trans Tech Publication, Switzerland, 2016
 5. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R., Elimination of negative influence of fluidized bed combustion fly ash on viscosity of cement mix, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, ISBN 9783038357407, Trans Tech Publication, Switzerland, 2016
 6. LABAJ, M.; ŤAŽKÝ, M.; HELA, R., Optimalizace betonů s vysokým podílem popílku, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, České vysoké učení technické v Praze, Stará Živohošť, 2016
 7. HELA, R.; ŤAŽKÝ, M.; ŤAŽKÝ, T.;VACHUŠKA, V., Concrete with Fluidized Bed Combustion Fly Ash Based Light Weight Aggregate, příspěvek na konferenci Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015, ISSN 1662-9779, ISBN 978-3-03835-675-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 8. HELA, R.; ŤAŽKÝ, M.; BODNÁROVÁ, L., POSSIBILITIES OF DETERMINATION OF OPTIMAL DOSAGE OF POWER PLANT FLY ASH FOR CONCRETE, článek v Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering), ISSN 2180-3722, 2016

2015

 1. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, T., Vývoj konstrukčních betonů s elektrárenskými popílky, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, Česká republika, 2015
 2. ŤAŽKÝ, T.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, M., Využití vhodné kombinace příměsí a přísad do beton una významných stavbách, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, Česká republika, 2015

2014

 1. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R., Development of structural concrete with fly ash, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-317-1, Trans Tech Publication, Switzerland, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný