English

Ing. Martin Olšák – seznam publikací

2017

  1. OLŠÁK, M.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R., Dílčí problémy při dlouhodobém sledování betonových mostů po rekonstrukci, příspěvek na konferenci 24. BETONÁŘSKÉ DNY 2017 Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
  2. ZLATUŠKA, K.; OLŠÁK, M.; STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Mostní konstrukce s hlavním nosným prvkem kabelem , příspěvek na konferenci , Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
  3. OLŠÁK, M.; BUREŠ, J.; NEČAS, R., REKONSTRUKCE A DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍHO MOSTU „GAGARIN“, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

  1. OLŠÁK, M.; KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R., Rekonstrukce a dlouhodobé sledování železničního mostu "Gagarin", příspěvek na konferenci 23. BETONÁŘSKÉ DNY 2016 Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-906097-6-1, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2016

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný