English

Ing. Adam Svoboda – seznam publikací

2018

  1. SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L., Results of Short-term Experiments with Monostrands in Saddles with Small Radii, článek v Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
  2. SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L., Possibility of Increasing the Load Bearing Capacity of Parapet Bridge Structures, článek v Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
  3. SVOBODA, A., Krátkodobé pokusy s monostrandy, příspěvek na konferenci Juniorstav 2018 - 20. Odborná konference doktorského studia. Sborník příspěvků., ISBN 978-80-86433-69-1, Brno, 2018

2017

  1. SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L., Výsledky krátkodobých pokusů s monostrandy v sedlech s malými poloměry, příspěvek na konferenci 24. Betonářské dny 2017 Sborník příspěvků konference, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
  2. SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L., Možnosti zvýšení kapacity parapetních mostních konstrukcí, příspěvek na konferenci 24. Betonářské dny Sborník příspěvků konference, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
  3. KLUSÁČEK, L.; SVOBODA, A., Strengthening of bridges by post-tensioning using monostrands in substituted cable ducts, článek v IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, IOP Publishing, Bristol, 2017
  4. SVOBODA, A.; STARÝ, M., Působení předpínacích lan bez soudržnosti, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, 19. odborná konference doktorského studia - Sborník ke konferenci , ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

  1. SVOBODA, A.; STARÝ, M.; KLUSÁČEK, L., Studie chování volných předpínacích lan tzv. monostrandů, příspěvek na konferenci 23. BETONÁŘSKÉ DNY 2016 Sborník příspěvků konference, ISBN 978-80-906097-6-1, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2016

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný