English

Ing. Karel Zlatuška – seznam publikací

2018

  1. ZLATUŠKA, K.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; OLŠÁK, M.; STRÁSKÝ, J., Prostorové konstrukce podepřené kabelem, příspěvek na konferenci MOSTY 2018 23. Mezinárodní sympozium sborník přednášek, ISBN 978-80 86604-74-9, Sekurkon s.r.o., Brno, 2018

2017

  1. ZLATUŠKA, K.; OLŠÁK, M.; STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Mostní konstrukce s hlavním nosným prvkem kabelem , příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference, 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017

2016

  1. ZLATUŠKA, K.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J., Prostorově zakřivené mostní konstrukce podporované kabely, příspěvek na konferenci 23. Betonářské dny 2016, Sborník příspěvků konference, ISBN 978-80-906097-6-1, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2016

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný