English

Ing. Ondřej Januš – seznam publikací

2018

  1. JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P., Bond behavior of FRP bars in concrete, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days 2017, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
  2. JANUŠ, O.; ŠTĚPÁNEK, P., Vliv směru působícího zatížení na únosnost FRP prutu, příspěvek na konferenci Juniorstav 2018, 20. odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-86433-69-1, 2018
  3. GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V., Influence of Alkalinity and Ambient Temperature on Long-Term Properties of GFRP Reinforcement, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2017, ISSN 1662-9795, ISBN 978-3-0357-1240-7, Trans Tech Publication, Switzerland, 2018

2017

  1. JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P., Soudržnost FRP výztuží s betonem, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
  2. GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P., Navrhování betonových prvků vyztužených kompozitní výztuží – návrh na ohyb, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2017
  3. GIRGLE, F.; PROKEŠ, J.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P., Kompozitní výztuž do betonu - perspektivní materiál pro odolné a trvanlivé betonové konstrukce, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2017
  4. JANUŠ, O., Únavové chování FRP výztuží, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, 19. odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-5462-0, Brno, 2017

2016

  1. GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; JANUŠ, O., Long-Term Mechanical Properties of Fiber Reinforced Polymer Bars Exposed to Alkali Environment: Experimental Investigation, příspěvek na konferenci Key Engineering Materials , ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1079-3, Trans Tech Publication, Switzerland, 2016
  2. GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; JANUŠ, O., Experimentální ověření dlouhodobých mechanických vlastností kompozitních výztuží vystavených alkalickému prostředí, příspěvek na konferenci 13. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-70-1, SEKURKON s.r.o., 2016

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný