English

Ing. Viliam Viszlay – seznam publikací

2018

  1. VISZLAY, V.; SEITL, S., MODIFIED COMPACT TENSION TEST FOR CONCRETE SPECIMENS: EVALUATION OF FATIGUE PROPERTIES, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Juniorstav 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, 2018

2017

  1. SEITL, S.; VISZLAY, V.; DOMSKI, J.; KATZER, J., Fracture Mechanical Properties of Cement Based Composites with Various Amount of Waste Aggregates, příspěvek na konferenci Procedia Engineering: Structural and Physical Aspects of Construction Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2017
  2. SEITL, S.; VISZLAY, V., Modified compact tension specimen for experiments on cement based materials: comparison of calibration curves from 2D and 3D numerical solutions, článek v Frattura ed Integrita Strutturale, ISSN 1971-8993, 2017

2016

  1. SEITL, S.; VISZLAY, V., Modified compact tension specimen for experiments on cement based materials: comparison of 2D and 3D solutions, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2016, ISBN 978-80-248-3918-9, Ostrava, Česká republika, 2016

2015

  1. SEITL, S.; VISZLAY, V.; CIFUENTES, H.; CANTELI, A., Effects of specimen size and crack depth ratio on calibration curves for modified compact tension specimens, článek v Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, ISSN 1210-0471, Ostrava, Česká republika, 2015
  2. TOPOLÁŘ, L.; ROZSYPALOVÁ, I.; VISZLAY, V.; ŽÁČKOVÁ, L.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; PAZDERA, L., Analysis of Acoustic Emission Signals Generated by Cracks Formed During the Spontaneous Drying and Hardening of Alkali-Activated Slag Cured Different Times, příspěvek na konferenci 53rd Conference on Experimental Stress Analysis 2015, ISBN 978-80-01-05735-3, CTU Prague, Praha CR, 2015
  3. SEITL, S.; VISZLAY, V., Stress Analysis of Modified Compact Tension Specimens: K-Calibration Curves, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2015, ISBN 978-80-248-3756-7, Ostrava, Česká republika, 2015

2014

  1. VISZLAY, V.; HOLUŠOVÁ, T.; SEITL, S., Modified compact tension test: Calibration curve for evaluating the crack growth, , Německo, 2014
  2. VISZLAY, V.; HOLUŠOVÁ, T., Numerická analýza vplyvu modifikácie skúšky excentrickým ťahom na hodnoty súčiniteľov biaxiality, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Brno, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný