English

Ing. Jan Mašek – seznam publikací

2018

 1. MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., Approximation of volumes of Voronoi cells using parallel solution, příspěvek na konferenci Proceedings of JUNIORSTAV 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, Fakulta stavební, VUT v Brně, Brno, 2018

2017

 1. VOŘECHOVSKÝ, M.; MAŠEK, J.; ELIÁŠ, J., Dynamical Model of Interacting Particles for the Construction of Audze–Eglajs Designs in a Periodic Space, příspěvek na konferenci Proceedings of 12th Int. Conf. on Structural Safety and Reliability, ISBN 978-3-903024-28-1, TU-Verlag Vienna, Vienna, 2017
 2. MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M.; FRANTÍK, P., Parallelized implementation of dynamical particle system, příspěvek na konferenci International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2016). AIP Conf. Proc. 1863, ISSN 0094-243X, ISBN 978-0-7354-1538-6, American Institute of Physics, 2017
 3. MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., On influence of interaction laws of dynamical particle system for sampling optimization, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, De Gruyter, 2017
 4. MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., FORMULATION OF POTENTIAL FOR DYNAMICAL PARTICLE SYSTEM APPLIED TO MONTE CARLO SAMPLING, příspěvek na konferenci UNCECOMP 2017 2nd ECCOMAS Thematic Conference on Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering, ISBN 978-618-82844-4-9, Rhodes Island, 2017
 5. MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., On the influence of the interaction laws of a dynamical particle system for sample optimization, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, VŠB – Technical University of Ostrava, Ostrava, 2017
 6. MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., Parallel Implementation of Dynamical Particle System for CUDA, příspěvek na konferenci PROCEEDINGS OF THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PARALLEL, DISTRIBUTED, GRID AND CLOUD COMPUTING FOR ENGINEERING, ISSN 1759-3433, Civil-Comp Press, Stirlingshire, UK, 2017
 7. MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., Výkonnost paralelizovaného řešení dynamického částicového systému při uvážení přínosu atomických operací, příspěvek na konferenci Sborník článků konference, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 8. MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., On Influence of Interaction Laws of Dynamical Particle System For Sample Optimization, příspěvek na konferenci Sborník vědecké konference , ISBN 978-80-248-4010-9, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební , Ostrava, 2017

2016

 1. MAŠEK, J.; FRANTÍK, P.; VOŘECHOVSKÝ, M., Design Of Experiment Using Simulation Of A Discrete Dynamical System, článek v Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, ISSN 1804-4824, De Gruyter, 2016
 2. MAŠEK, P.; MAŠEK, J.; FRANTÍK, P.; FUJDIAK, R.; OMETOV, A.; HOŠEK, J.; ANDREEV, S.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J., A Harmonized Perspective on Transportation Management in Smart Cities: The Novel IoT-Driven Environment for Road Traffic Modeling, článek v SENSORS, ISSN 1424-8220, MDPI, 2016
 3. MAŠEK, J.; FRANTÍK, P.; VOŘECHOVSKÝ, M., NÁVRH EXPERIMENTU POMOCÍ SIMULACE DISKRÉTNÍHO DYNAMICKÉHO SYSTÉMU, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2016, ISBN 978-80-248-3917-2, Ostrava, Česká republika, 2016
 4. MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; ZEMAN, K.; ŠTŮSEK, M.; KOVÁČ, D.; ČÍKA, P.; MAŠEK, J.; ANDREEV, S.; KRÖPFL, F., Implementation of True IoT Vision: Survey on Enabling Protocols and Hands-on Experience, článek v International Journal of Distributed Sensor Networks, ISSN 1550-1329, Hindawi Publishing Corporation, 2016
 5. HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; MAŠEK, J.; SOBEK, J.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; SEITL, S.; MERTA, I.; SCHNEEMAYER, A., Evaluation of Fracture Tests of Concrete Specimens via Advanced Tool for Experimental Data Processing., příspěvek na konferenci Applied Mechanics and Materials: Engineering Mechanics 2015. , ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-700-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2015

 1. ŠTŮSEK, M.; HOŠEK, J.; KOVÁČ, D.; MAŠEK, P.; ČÍKA, P.; MAŠEK, J.; KRÖPFL, F., Performance Analysis of the OSGi-based IoT Frameworks on Restricted Devices as Enablers for Connected-Home, příspěvek na konferenci 2015 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT), ISBN 978-1-4673-9282-2, Brno, Czech Republic, 2015
 2. MAŠEK, P.; UHLÍŘ, D.; ZEMAN, K.; MAŠEK, J.; BOUGIOUKLIS, C.; HOŠEK, J., Multi-Radio Mobile Device: Evaluation of Hybrid Node Between WiFi and LTE Networks, článek v International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, ISSN 1805-5443, International Science and Engineering Society, o.s., Klíčova 1261/2c, 618 00 Brno, Czech Republic, 2015
 3. HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; MAŠEK, J.; SOBEK, J.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; SEITL, S.; MERTA, I.; SCHNEEMAYER, A., Evaluation of Fracture Tests of Concrete Specimens via Advanced Tool for Experimental Data Processing, , ISSN 1805-8248, ISBN 978-80-86246-42-0, Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v. i., Prague, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný