English

Ing. Jiří Klon – seznam publikací

2017

 1. KLON, J.; SEITL, S.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; KUMPOVÁ, I.; VAVŘÍK, D., Pilot evaluation of a fracture process zone in a modified compact tension specimen by X-ray tomography, článek v Frattura ed Integrita Strutturale, ISSN 1971-8993, Italian Group of Fracture, Italy, 2017
 2. KLON, J.; SOBEK, J.; KERŠNER, Z., Modelling of Modified Compact Tension Test of Fine-Grained Cement-Based Concrete Specimens Using FEM Software, příspěvek na konferenci Fracture and Damage Mechanics, FDM 2017, ISSN 1662-9795, 2017
 3. KLON, J.; SOBEK, J.; MALÍKOVÁ, L.; SEITL, S., Impact of specific fracture energy investigated in front of the crack tip of three-point bending specimen, článek v Frattura ed Integrita Strutturale, ISSN 1971-8993, 2017
 4. KLON, J.; SOBEK, J.; VESELÝ, V., Spatial Modeling of Wedge-Splitting Test on Cylindrical Specimens Using FEM Software, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Construction Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 5. KLON, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Přípravné zkoušky modifikovaného lomového testu excentrickým tahem těles z jemnozrnného cementového kompozitu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference JUNIORSTAV 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení tehcnické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 6. KLON, J.; SOBEK, J., Modelování zkoušky štípání klínem válcových těles, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2017, ISBN 978-80-248-4010-9, Ostrava, Česká republika, 2017
 7. KLON, J.; VESELÝ, V., Modelling of size and shape of damage zone in quasi-brittle notched specimens – analytical approach based on fracture-mechanical evaluation of loading curves, článek v Frattura ed Integrita Strutturale, ISSN 1971-8993, 2017

2016

 1. KLON, J.; SOBEK, J.; VESELÝ, V., 3D modeling of wedge-splitting test on cylindrical specimens, , ISBN 978-80-553-2643-6, 2016
 2. KLON, J.; VESELÝ, V., Modelling of energy dissipation during fracture of concrete notched beams: Proportion of the effective crack and the fracture process zone consumption, příspěvek na konferenci 15th International Conference on Fracture and Damage Mechanics, FDM 2016, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-716-2, 2016
 3. KLON, J.; VESELÝ, V., MODELOVÁNÍ ROZSAHU A TVARU LOMOVÉ PROCESNÍ ZÓNY KVAZIKŘEHKÝCH MATERIÁLŮ ZE ZATĚŽOVACÍCH KŘIVEK, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2016, ISBN 978-80-248-3917-2, Ostrava, Česká republika, 2016
 4. KLON, J.; VESELÝ, V., Energy dissipation during quasi-brittle fracture associated with the crack and the fracture process zone progression, příspěvek na konferenci Fracture and Damage Mechanics, ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2016

2015

 1. KLON, J.; SOBEK, J.; VESELÝ, V., Numerické simulace testu v biaxiálním ohybu na křížovém tělese z kvazikřehkého materiálu, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava, Česká republika, 2015
 2. KLON, J.; SOBEK, J.; VESELÝ, V., Numerické simulace biaxiálního ohybového testu na křížovém tělese z kvazikřehkého materiálu, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2015, ISBN 978-80-248-3756-7, Ostrava, Česká republika, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný