English

Ing. Miloslav Novotný – seznam publikací

2018

  1. NOVOTNÝ, M., Metodika posouzení obkladu fasády obvodového pláště budovy z desek Cembrit, příspěvek na konferenci Sborník konference Juniorstav 2018, ISSN 1190-1535, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018

2017

  1. NOVOTNÝ, M., Postup měření vnitřního mikroklimatu ve větrané vzduchové mezeře, příspěvek na konferenci Sborník konference Juniorstav 2017, ISSN 1190-1535, ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

  1. NOVOTNÝ, M.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; ŠUHAJDOVÁ, E., Poruchy šikmé střechy ZŠ, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2016

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný