English

prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. – seznam publikací

2011

  1. TELEC, I., Otázka znaleckého oboru právní vztahy k cizině. 2. vyd., článek v Právní rádce, ISSN 1210-4817, Economia, a. s., Praha, 2011
  2. TELEC, I., Otázka znaleckého oboru právní vztahy k cizině., příspěvek na konferenci XX. mezinárodní vědecká koference soudního inženýrství. Sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4238-2, Vysoké učení technické, Brno, 2011
  3. TELEC, I., Správní trestání znalců a tlumočníků. 2. vyd., článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Vysoké učení technické, Brno, 2011

2010

  1. TELEC, I., Správní trestání znalců a tlumočníků, článek v Právní rádce, ISSN 1214-7966, Economia, Praha, 2010
  2. TELEC, I., Právní povaha výstrahy znalci nebo tlumočníkovi, příspěvek na konferenci Bradáč, A. (ed.): XIX. Mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, Brno, 22. až 23. 1. 2010, ISBN 978-80-214-4037-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2010
  3. TELEC, I., Aktuální otázky veřejné správy znalectví. 2., upravené vydání, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2010

2009

  1. TELEC, I., Základní právní otázky znalectví a tlumočnictví. 3., upr. vyd., , ISBN 978-80-87382-00-4, Iuridicum olomucensis, o. p. s., Olomouc, 2009
  2. TELEC, I., Právní postavení znalců a tlumočníků, článek v Právní rádce, ISSN 1214-7966, ECONOMIA a.s., Praha, 2009
  3. TELEC, I., Znalecká praxe z pohledu advokáta. Kritický rozbor., příspěvek na konferenci Bradáč, A. (ed.): XVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, ISBN 978-80-214-3808-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009

1993

  1. HAJN, P.; BEJČEK, J.; TELEC, I., Právo průmyslového vlastnictví a nekalé soutěže, , ISBN 80-214-0518-X, Vysoké učení technické, Brno, 1993

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný