English

Ing. arch. Vlasta Loutocká – seznam publikací

2014

  1. HAVLÍKOVÁ, D.; URBÁŠKOVÁ, H.; HAVLÍK, J.; LOUTOCKÁ, V., COPA+FA Spolupráce COPA a NPÚ ÚOP v Brně s Fakultou architektury VUT v Brně, , ISBN 978-80-7204-911-0, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný