English

Ing. René Uxa – seznam publikací

2018

  1. René Uxa, Zkoušení integrity pilot nedestruktivními metodami, , ISBN 978-80-86433-69-1, VUT FAST v Brně, Brno, 2018

2017

  1. René Uxa, STANOVENÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI ASFALTOVÉ SMĚSI ZJIŠTĚNÉ NA HOTOVÉ ÚPRAVĚ NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI , , ISBN 978-80-214-5592-4, VUT FAST, Brno, 2017
  2. René Uxa, Srovnání přesnosti základních zkoušek asfaltových směsí, příspěvek na konferenci Konference Asfaltové vozovky 2017, ISBN 978-80-906809-0-6, PRGOPROJEKT, Praha, 2017
  3. UXA, R.; MORAVCOVÁ, B., Stanovení podílu jednotlivých operací na výsledek zkoušení, , ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Brno, 2017
  4. UXA, R.; MORAVCOVÁ, B., Stanovení podílu jednotlivých operací na výsledek zkoušení, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

  1. UXA, R., Stanovení podílu jednotlivých činností na výsledek zkoušky, , ISBN 978-80-903925-8-8, Sdružení pro výstavbu silnic Praha, Praha, 2016
  2. UXA, R., Zajištění jakosti při výstavbě pozemních komunikací- oblast zkušebnictví, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-5341-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016

2015

  1. UXA, R.; KRÁLÍKOVÁ, M., Stanovení podílu jednotlivých operací na výsledek zkoušky, příspěvek na konferenci Sborník Asfaltové vozovky 2015 , ISBN 978-80-903925-7-1, Sdružení pro výstavbu silnic Praha a Česká silniční společnost, sekce Asfaltové vozovky, Praha, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný