English

Ing. Iva Rozsypalová – seznam publikací

2018

 1. ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; KOCÁB, D., A pilot study into methods of measuring residual properties of concrete exposed to elevated temperatures, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, IMT Ljubljana, Ljubljana, Slovenija, 2018
 2. KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Measurement and Evaluation Proposal of Early Age Shrinkage of Cement Composites Using Shrinkage-Cone, , ISBN 978-80-87397-26-8, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, 2018
 3. BEJČEK, M.; ŠIMONOVÁ, H.; ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Numerické simulace teplot v betonových panelech během požárních experimentů, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků vědecké konference „Spolehlivost konstrukcí & Modelování v mechanice 2018, ISBN 978-80-248-4175-5, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Ostrava, 2018
 4. KAREL, O.; ROZSYPALOVÁ, I.; DVOŘÁK, R.; SCHMID, P., Behavior of Bended Concrete Specimens Reinforced with Stainless Steel Helical Reinforcement, příspěvek na konferenci Young Scientist 2018, 10th International Scientific Conference on Civil and Environmental Engineering, ISBN 978-80-553-2952-9, 2018
 5. ROZSYPALOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KERŠNER, Z., Optical detection of mechanical changes in concrete exposed to high temperatures, příspěvek na konferenci Young Scientist 2018, ISBN 978-80-553-2952-9, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2018
 6. ŠIMONOVÁ, H.; ROZSYPALOVÁ, I.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Thermal Analysis of Concrete from Panels Subjected to Fire Experiments, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days 2017, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 7. ŠIMONOVÁ, H.; TRČKA, T.; BEJČEK, M.; ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Detailed Determination of Mechanical Fracture Parameters of Concrete after Fire Experiments, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days , ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 8. KAREL, O.; ROZSYPALOVÁ, I.; DVOŘÁK, R.; SCHMID, P., CHOVÁNÍ OHYBEM NAMÁHANÝCH VZORKŮ BETONU VYZTUŽENÝCH NEREZOVOU HELIKÁLNÍ VÝZTUŽÍ, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference JUNIORSTAV 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2018
 9. ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; DVOŘÁK, R.; SCHMID, P., NEDESTRUKTIVNĚ STANOVENÉ VLASTNOSTI BETONU PRO ÚČELY TESTOVÁNÍ SPOJŮ NEREZOVÝCH HELIKÁLNÍCH VÝZTUŽÍ, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference JUNIORSTAV 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2018
 10. ROZSYPALOVÁ, I.; KUMPOVÁ, I.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Možnosti využití rentgenové tomografie ke kvantifikaci poškození teplotně namáhaného betonu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Juniorstav 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018
 11. SVOBODOVÁ, B.; TRČKA, T.; ROZSYPALOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Teplotně zatížená betonová tělesa: charakterizace členitosti ligamentu po lomovém testu., příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Juniorstav 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018

2017

 1. KAREL, O.; ROZSYPALOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D., Stanovení procesu tuhnutí a tvrdnutí pomocí ultrazvukové impulzové metody, příspěvek na konferenci 15th Workshop NDT 2017 - Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-214-5592-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 2. KUDRNA, J.; ŠPERKA, P.; HOLOMEK, J.; ROZSYPALOVÁ, I.; SALAJKA, V.; BOHUŠ, Š.; URBANEC, K., Progresivní technologie pro prodloužení doby životnosti asfaltových vozovek, příspěvek na konferenci ASFALTOVÉ VOZOVKY 2017, ISBN 978-80-906809-0-6, PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, České Budějovice, 2017
 3. ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; SACHR, J.; KAREL, O., Non-destructive Schmidt Rebound Hammer Evaluation of the Degradation of Concrete Exposed to High Temperatures, , ISBN 978-80-01-06347-7, ČVUT, Praha, 2017
 4. ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; HALAMOVÁ, R., Monitoring of the Setting and Early Hardening with Ultrasonic Waves, , ISBN 978-80-01-06347-7, ČVUT, Praha, 2017
 5. ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z., Termická analýza betonu panelů po požárních experimentech, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 6. ŠIMONOVÁ, H.; TRČKA, T.; BEJČEK, M.; ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Detailní stanovení lomových parametrů betonu po požárních experimentech, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 7. KAREL, O.; KUBANEK, J.; ROZSYPALOVÁ, I.; SCHMID, P., Možnosti aplikace a testování systému nerezových helikálních výztužích pro sanace betonových konstrukcí, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2017
 8. SCHMID, P.; ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; DANĚK, P.; ŽÍTT, P., Stavebně-technický průzkum brněnského kina Scala , článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2017
 9. ROZSYPALOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z.; VYHLÍDAL, M., Mechanical Fracture Parameters of Concrete Specimens from One-Side-Heated Panels , příspěvek na konferenci SP Report: Proceedings from the 5 th International Workshop on Concrete Spalling, ISSN 0284-5172, RISE Research Institute of Sweden AB, Boras, 2017
 10. ROZSYPALOVÁ, I.; SCHMID, P.; DANĚK, P., Determining the Condition of Reinforced and Prestressed Concrete Structures Damaged by Elevated Temperatures, příspěvek na konferenci Procedia Engineering – CRRB 2016 – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 11. KAREL, O.; KUBANEK, J.; SCHMID, P.; ROZSYPALOVÁ, I., Sanace panelových bytových domů pomocí dodatečně vkládané helikální výztuže – vývoj, alternativy, zkoušení, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2017
 12. MISÁK, P.; STAVAŘ, T.; ROZSYPALOVÁ, I.; KOCÁB, D.; PŐSSL, P., Statistical view of evaluating concrete-surface-layer permeability tests in connection with changes in concrete formula, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 2017
 13. SCHMID, P.; ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O., EXPERIMENTÁLNÍ STUDIUM VLASTNOSTÍ SPOJŮ NEREZOVÉ HELIKÁLNÍ VÝZTUŽE A BETONU VYSTAVENÉMU ÚČINKŮM VYSOKÝCH TEPLOT, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2017 – International Conference on Structural Materials. Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie, ISBN 978-80-227-4689-2, Stavebná fakulta, STU v Bratislave, Kočovce, 2017
 14. ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; SCHMID, P.; DANĚK, P., Případová studie - stavebně technický průzkum, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2017 – International Conference on Structural Materials. Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie, ISBN 978-80-227-4689-2, Stavebná fakulta, STU v Bratislave, Kočovce, 2017
 15. ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; DANĚK, P.; SCHMID, P., Vliv vysokých teplot na objemovou hmotnost betonu, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2017 – International Conference on Structural Materials. Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie, ISBN 978-80-227-4689-2, Stavebná fakulta, STU v Bratislave, Kočovce, 2017
 16. SCHMID, P.; DANĚK, P.; HOLOMEK, J.; ROZSYPALOVÁ, I., TEST SENDVIČOVÉHO PANELU SE SÁDROVLÁKNITÝMI DESKAMI NA ÚNOSNOST V OSOVÉM TLAKU, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2017 – International Conference on Structural Materials. Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie, ISBN 978-80-227-4689-2, Stavebná fakulta, STU v Bratislave, Kočovce, 2017
 17. ŠIMONOVÁ, H.; HALFAR, P.; ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Fracture parameters of concrete after exposure to high temperatures: pilot tests, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017, ISSN 2261-236X, EDP Sciences – Web of Conferences, France, 2017
 18. ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Strength characteristics of concrete exposed to the elevated temperatures according to the temperature-time curve ISO 834, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017, ISSN 2261-236X, EDP Sciences – Web of Conferences, France, 2017
 19. KAREL, O.; KUBANEK, J.; ROZSYPALOVÁ, I.; SCHMID, P., SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ NEREZOVOU HELIKÁLNÍ VÝZTUŽÍ – MOŽNOSTI POUŽITÍ, TESTOVÁNÍ A DIAGNOSTIKY, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek 27. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA SANACE 2017, ISBN 978-80-214-5499-6, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2017
 20. SCHMID, P.; ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; DANĚK, P.; ŽÍTT, P., STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM KINA SCALA, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek 27. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA SANACE 2017, ISBN 978-80-214-5499-6, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2017
 21. ROZSYPALOVÁ, I.; SCHMID, P.; DANĚK, P., Určování stavu železobetonových a předpjatých konstrukcí zasažených zvýšenými teplotami, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TOPinfo s.r.o., Praha, 2017
 22. KLON, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Přípravné zkoušky modifikovaného lomového testu excentrickým tahem těles z jemnozrnného cementového kompozitu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference JUNIORSTAV 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení tehcnické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 23. ROZSYPALOVÁ, I.; ABDULRAHMAN, A.; BŘICHÁČKOVÁ, J.; ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Charakterizace betonu pro teplotně namáhané panely, příspěvek na konferenci Sborníkpříspěvků konference JUNIORSTAV 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 24. POSPÍŠIL, O.; ROZSYPALOVÁ, I., VLIV VYČIŠTĚNÍ KOTEVNÍHO OTVORU NA PEVNOST CHEMICKÉ KOTVY PŘI POUŽITÍ EXTRÉMNĚ VYSOCE SOUDRŽNÉ KOTEVNÍ HMOTY, , ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 25. ROZSYPALOVÁ, I.; POSPÍŠIL, O., Experimentální určení tvrdosti betonu namáhaného zvýšenými teplotami, příspěvek na konferenci Sborník JUNIORSTAV 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

 1. ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; SCHMID, P.; CIKRLE, P.; KAREL, O.; SEDLMAJER, M.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; KOIDE, H., Zkoušky betonových panelů za vysokých teplot, , ŽPSV, a. s., Kobylí na Moravě, 2016
 2. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; HAVLÍKOVÁ, I.; ROZSYPALOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; BÍLEK, V., Crack initiation in concrete specimens based on alkali-activate binders, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II, ISBN 978-1-138-03224-8, Taylor & Francis Group, London, 2016
 3. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L.; ROZSYPALOVÁ, I.; KERŠNER, Z., Lomově-mechanické parametry betonu po vystavení vysokým teplotám: pilotní studie. , příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 23. Betonářské dny 2016, ISBN 978-80-906097-6-1, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2016
 4. ROZSYPALOVÁ, I.; SCHMID, P.; DANĚK, P., Determining the Condition of Reinforced and Prestressed Concrete Structures Damaged by Elevated Temperatures, , ISBN 978-80-02-02701-0, WTA CZ, Brno, 2016
 5. ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; TOPOLÁŘ, L.; ROZSYPALOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z., Korektní stanovení lomových parametrů betonu, příspěvek na konferenci Proc. of 14th Int. Conf. on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4613-7, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2016
 6. MISÁK, P.; PŐSSL, P.; KOCÁB, D.; ROZSYPALOVÁ, I.; STAVAŘ, T., Evaluation of Permeability Tests of Surface Layer of Concrete of Various Composition, příspěvek na konferenci Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB), ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-719-3, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2016
 7. ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z., Experimental Study of Measurements Techniques of Residual Properties of Concrete Subjected to High Temperature, , ISBN 978-961-94088-0-3, Ljubljana, Slovenia, 2016
 8. ROZSYPALOVÁ, I.; SCHMID, P.; DANĚK, P., Diagnostika stropní konstrukce poškozené požárem, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2016
 9. ROZSYPALOVÁ, I.; MAJDA, T.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L., Vyhodnocení lomových testů těles z betonů s rozptýlenou výztuží s kvantifikací vlivu drátků , příspěvek na konferenci Doktorandská konference k 95. výročí Kloknerova ústavu, ISBN 978-80-01-06006-3, Kloknerův ústav ČVUT v Praze, Praha, 2016
 10. ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; HAVLÍKOVÁ, I.; ROZSYPALOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; BÍLEK, V. Jr., Double-K fracture model parameters of alkali activated binders based concrete specimens., příspěvek na konferenci ESat 2016 ? 2nd Int. Conf. on Engineering Sciences and Technologies., ISBN 978-80-553-2564-4, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2016
 11. SCHMID, P.; DANĚK, P.; ROZSYPALOVÁ, I., Hodnocení stropní konstrukce poškozené požárem, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, ČVUT, Praha, 2016
 12. DANĚK, P.; SCHMID, P.; ROZSYPALOVÁ, I., Experimentální analýza a posouzení zvedacího mechanizmu pecního vozu elevátorové pece, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků 2016 - konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-5341-8, VUT v Brně, Brno, 2016
 13. ROZSYPALOVÁ, I.; SCHMID, P.; DANĚK, P., Hodnocení stavu kompozitní stropní konstrukce poškozené požárem, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků 2016 - konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-5341-8, VUT v Brně, Brno, 2016
 14. POSPÍŠIL, O.; ROZSYPALOVÁ, I., Air permeability and microcracks development in concrete, , ISBN 978-80-214-5312-8, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016
 15. POSPÍŠIL, O.; ROZSYPALOVÁ, I., Vzduchová propustnost a rozvoj mikrotrhlin v betonu, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, 2016
 16. ROZSYPALOVÁ, I.; POSPÍŠIL, O., STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM OBJEKTU POŠKOZENÉHO POŽÁREM, , ISBN 978-80-214-5312-8, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016
 17. ROZSYPALOVÁ, I.; POSPÍŠIL, O., STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM OBJEKTU POŠKOZENÉHO POŽÁREM, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016

2015

 1. MISÁK, P.; PŐSSL, P.; ROZSYPALOVÁ, I.; KOCÁB, D.; STAVAŘ, T., Vyhodnocení permeability povrchové vrstvy betonů s různým složením, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2015, sborník konference (soubor přednášek z konference) CRRB - 17th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, ISBN 978-80-02-02631-0, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Blansko, 2015
 2. STEHLÍK, M.; STAVAŘ, T.; ROZSYPALOVÁ, I., Fibre concrete durability in relation to the development of permeability, příspěvek na konferenci Advaces and Trends in Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-1-138-02907-1, Taylor and Francis Group, UK, Leiden, The Netherlands, 2015
 3. PŐSSL, P.; MISÁK, P.; KOCÁB, D.; ROZSYPALOVÁ, I.; STAVAŘ, T., Statistical View of Evaluating Concrete Surface Layer Permeability Tests in Connection with Changes in Concrete Formula, , ISBN 978-961-92518-8-1, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 2015
 4. ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; POSPÍŠIL, O., STANOVENÍ VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ ČERSTVÝCH BETONŮ RŮZNÝCH RECEPTUR V RÁMCI PROJEKTU GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2015
 5. MISÁK, P.; KOCÁB, D.; STAVAŘ, T.; ROZSYPALOVÁ, I.; PŐSSL, P., Statistický náhled na vyhodnocování zkoušek permeability povrchové vrstvy betonu v souvislosti s měnící se recepturou, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2015
 6. STEHLÍK, M.; STAVAŘ, T.; ROZSYPALOVÁ, I., Selected ndt methods for determination of durability characteristics of fibre composites with cement matrix, článek v International journal of interdisciplinarity in theory and practice, ISSN 2344-2409, Roumania, 2015
 7. TOPOLÁŘ, L.; ROZSYPALOVÁ, I.; VISZLAY, V.; ŽÁČKOVÁ, L.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; PAZDERA, L., Analysis of Acoustic Emission Signals Generated by Cracks Formed During the Spontaneous Drying and Hardening of Alkali-Activated Slag Cured Different Times, příspěvek na konferenci 53rd Conference on Experimental Stress Analysis 2015, ISBN 978-80-01-05735-3, CTU Prague, Praha CR, 2015
 8. STEHLÍK, M.; STAVAŘ, T.; ROZSYPALOVÁ, I., Durability of Fiber Composites with Cement Matrix, příspěvek na konferenci ESaT 2015 International Conference on Enginering Sciences and Technologies, ISBN 978-80-553-2042-7, TUK Košice, Košice, Slovenská republika, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný