English

Ing. Pavel Šperka – seznam publikací

2018

 1. BEBČÁK, P.; BEBČÁKOVÁ, K.; ŠPERKA, P.; KUDRNA, J.; STOKLÁSEK, S., Asfaltové vozovky v tunelech, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2018
 2. BEBČÁKOVÁ, K.; BEBČÁK, P.; ŠPERKA, P.; KUDRNA, J., Asfalty v silničních tunelech, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční společnost z.s., Praha, 2018
 3. ŠPERKA, P.; SACHR, J.; BEBČÁK, P., Použití asfaltové směsi do vozovky v silničních tunelech, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2018
 4. ŠPERKA, P.; BACHER, M., Použití R-materiálu a asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem do asfaltové směsi typu VMT, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2018

2017

 1. KUDRNA, J.; ŠPERKA, P.; HOLOMEK, J.; ROZSYPALOVÁ, I.; SALAJKA, V.; BOHUŠ, Š.; URBANEC, K., Progresivní technologie pro prodloužení doby životnosti asfaltových vozovek, příspěvek na konferenci ASFALTOVÉ VOZOVKY 2017, ISBN 978-80-906809-0-6, PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, České Budějovice, 2017
 2. BEBČÁK, P.; BEBČÁKOVÁ, K.; KUDRNA, J.; ŠPERKA, P.; STOKLÁSEK, S., Asfaltové vozovky v tunelech, příspěvek na konferenci ASFALTOVÉ VOZOVKY 2017, ISBN 978-80-906809-0-6, PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, České Budějovice, 2017
 3. KUDRNA, J.; ŠPERKA, P.; PUDA, A.; KRÖNIG, M.; URBANEC, K., Nové technologie výstavby ložních a podkladních vrstev , příspěvek na konferenci ASFALTOVÉ VOZOVKY 2017, ISBN 978-80-906809-0-6, PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, České Budějovice, 2017
 4. KOUDELKA, T.; VARAUS, M.; ŠPERKA, P., Influence of aging on oil rejuvenated binder, příspěvek na konferenci Engineering Materials and Technology, ISBN 978-3-0357-1033-5, 2017
 5. ŠPERKA, P.; KOUDELKA, T., Vliv přidání rejuvenátorů na nízkoteplotní vlastnosti asfaltového pojiva, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů konference Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017

2016

 1. KOUDELKA, T.; ŠPERKA, P.; VARAUS, M., Vliv dávkování rejuvenátorů na vybrané vlastnosti asfaltového pojiva, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční společnost z.s., Praha, 2016
 2. VARAUS, M.; KOUDELKA, T.; ŠPERKA, P., Rejuvenator influence on Binder Material Properties, příspěvek na konferenci Innovative Materials: Engineering and Application II, ISSN 1662-9795, ISBN 978-3-03835-783-4, 2016
 3. ŠPERKA, P., Vliv dávkování pryžového granulátu do silničního asfaltu na nízkoteplotní vlastnosti pojiva s ohledem na stárnutí, příspěvek na konferenci 18. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016
 4. COUFALÍK, P.; DAŠEK, O.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; KUDRNA, J.; KRČMOVÁ, I.; ŠPERKA, P., Resistance of asphalt binders to formation of frost cracks, příspěvek na konferenci Resources, Environment and Engineering II, ISBN 978-1-138-02894-4, CRC Press/Balkema, The Netherlands, 2016

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný