English

Ing. Adam Puda – seznam publikací

2017

  1. KUDRNA, J.; ŠPERKA, P.; PUDA, A.; KRÖNIG, M.; URBANEC, K., Nové technologie výstavby ložních a podkladních vrstev , příspěvek na konferenci ASFALTOVÉ VOZOVKY 2017, ISBN 978-80-906809-0-6, PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, České Budějovice, 2017

2016

  1. PUDA, A., Asfaltové směsi s CRmB - porovnání amerického a švédského konceptu a jejich použití v našich podmínkách, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů z konference JUNIORSTAV 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, VUT v Brně, Brno, 2016

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný