English

Ing. Lucie Horká – seznam publikací

2018

  1. HORKÁ, L., Analýza vnitřního prostředí bytové jednotky, příspěvek na konferenci Juniorstav 2018 - Sborník příspěvků, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2018

2017

  1. WEYR, J.; HORKÁ, L.; KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J., Numerical simulation of wooden-frame wall during fire , příspěvek na konferenci Science.Research.Pannonia. Zukunft der Gebäude, ISBN 978-3-7011-0399-7, Leykam Buchverlagsgesellschaft m.b.H, Graz, 2017
  2. HORKÁ, L.; WEYR, J., Parametric Analysis of Floor Cooling, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 2297-8941, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
  3. HORKÁ, L., Výkon podlahového vytápění provedeného suchou instalací, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2017

2016

  1. HORKÁ, L.; HIRŠ, J., Parametric analysis of cooling consumption in high-rise building, příspěvek na konferenci INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS 2016, ISBN 978-80-89878-04-8, Slovak Society of Environmental Technology, Bratislava, 2016
  2. HORKÁ, L., Numerická simulace spotřeby tepla v administrativní výškové budově, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2016

2015

  1. HORKÁ, L.; ŠIKULA, O.; WEYR, J., Numerical Simulation of Subsoil Freezing Risk under the Freezer Room, příspěvek na konferenci Science and Engineering 2015, ISSN 1662-7482, ISBN 978-3-03835-542-7, Trans Tech Publications, Płock, 2015
  2. VOJKŮVKOVÁ, P.; HORKÁ, L.; WEYR, J., Theoretic Assessment of Possibility of Leg Ventilation Duct in Thermal Insulation System of a Renovated Apartment Building, příspěvek na konferenci Science and Engineering 2015, ISSN 1662-7482, ISBN 978-3-03835-542-7, Trans Tech Publications, Płock, 2015
  3. VOJKŮVKOVÁ, P.; ŠIKULA, O.; HORKÁ, L.; VLČEK, P., Environmentálne posúdenie vnútornej klímy auly, článek v TZB Haustechnik, ISSN 1210-356X, JAGA GROUP, s.r.o., Bratislava, 2015
  4. ŠIKULA, O.; VOJKŮVKOVÁ, P.; HORKÁ, L.; WEYR, J., DYNAMIKA VELKOPLOŠNÝCH OTOPNÝCH SOUSTAV S DVOUPOLOHOVOU REGULACÍ, příspěvek na konferenci VYKUROVANIE 2015, ISBN 978-80-89216-70-3, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, Bratislava, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný