English

Ing. Jakub Major – seznam publikací

2018

 1. ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; MAJOR, J., Korunový úplav na pravoúhlém přelivu se širokou korunou s přítokovou šachtou, příspěvek na konferenci 32nd Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-17-0, Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., Praha, 2018
 2. MAJOR, J.; ZACHOVAL, Z., Vliv geometrie přítokové šachty na kapacitu přelivu se širokou korunou, , 2018
 3. MAJOR, J., Vliv příčného rozměru šachty na charakteristiky přepadu přes přeliv se širokou korunou, příspěvek na konferenci Juniorstav 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební Brno University of Technology, Fakulty of Civil Engiineering, Brno , 2018

2017

 1. MAJOR, J., Vliv příčného rozměru přítokové šachty na přepad přes přeliv se širokou korunou , článek v Czech Journal of Civil Engineering, ISSN 2336-7148, Scientific Journals.eu, Rosice, ČR, 2017
 2. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; MAJOR, J.; NEHUDEK, A., Experience using the EIS Method to measure Earth-Fill Dam Karolinka, příspěvek na konferenci EUREKA 2017 - 5th conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5573-3, VUTIUM BUT, Brno, 2017
 3. MAJOR, J., Boční úplav na koruně přelivu se širokou korunou s bočním zúžením, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, VUT v Brně, FAST, Brno, 2017

2016

 1. MAJOR, J.; ZACHOVAL, Z., Vliv bočního úplavu na přelivu se širokou korunou s bočním zúžením na součinitel přepadu, , VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, Brno, 2016
 2. MAJOR, J.; ZACHOVAL, Z., Boční úplavy při přepadu přes širokou korunu, , VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, Brno, 2016
 3. MAJOR, J.; ZACHOVAL, Z., Charakter proudu před návodním lícem přelivu se širokou korunou s bočním zúžením, , FAST, VUT v Brně, Brno, 2016
 4. MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; MAJOR, J.; FEJFAROVÁ, M., The estimate of soil grain size using the EIS method, příspěvek na konferenci EUREKA 2016 - 4th conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5338-8, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2016
 5. MAJOR, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J., Návodní úplav před pravoúhlým ostrohranným přelivem se širokou korunou, příspěvek na konferenci 30th Sympozium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-14-9, Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., Praha, 2016
 6. ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; MAJOR, J.; NEHUDEK, A., Hydraulický modelový výzkum prostoru pro sedimentaci říčních splavenin v horní části zátopy VD Nové Heřminovy, , VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, Brno, 2016
 7. MAJOR, J.; KORÁLOVÁ, N., Měření rychlostního pole pomocí UVP Monitoru při bočním zúžení proudu, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, VUT FAST, Brno, 2016
 8. ZACHOVAL, Z.; MAJOR, J., Charakteristika proudu způsobeného náhlým jednostranným bočním zúžením koryta pravoúhlého příčného průřezu, , LVV ÚVST FAST VUT v Brně, Brno, 2016

2015

 1. ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; MAJOR, J.; JINEK, J., Modelový výzkum uspořádání nových spodních výpustí v obtokovém tunelu VD Labská , , VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, Brno, 2015
 2. ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; JINEK, J.; MAJOR, J., Measurement of 2D unsteady flow of groundwater through sand using the EIS method in laboratory conditions, příspěvek na konferenci EUREKA 2015 - 3rd conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5149-0, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2015
 3. MAJOR, J.; KORÁLOVÁ, N.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., Měření rychlostního pole bočně zúženého proudu UVP Monitorem, příspěvek na konferenci 29th symposium on anemometry, ISBN 978-80-87117-13-2, Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., Praha, 2015

2014

 1. ZACHOVAL, Z.; MAJOR, J.; ROUŠAR, L., Charakteristika zatopení nízkých pravoúhlých přelivů se širokou korunou, , LVV ÚVST FAST VUT v Brně, Brno, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný