English

Ing. Adam Stančík – seznam publikací

2018

  1. Stančík Adam, VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH MODELŮ PRO TVORBU EVAKUAČNÍCH PLÁNŮ, příspěvek na konferenci 20th International Conference of Ph.D. Students, ISBN 978-80-86433-69-1, ECON publishing, s.r.o. Pod Nemocnicí 590/23, 625 00 Brno E-mail: econ@atlas.cz Tel.: 602 755 541 , Brno, 2018

2017

  1. Adam Stančík, Roman Macháček, Jiří Horák, Using BIM model for Fire Emergency Evacuation Plan, příspěvek na konferenci Conference Proceedings 9th International Conference Building Defects 2017 , ISBN 978-80-7468-117-2, Department of Civil Engineering Faculty of Technology The Institute of Technology and Business in České Budějovice Okružní 517/10, České Budějovice 370 01 Czech Republic , České Budějovice, 2017
  2. HORÁK, J.; STANČÍK, A., Methods of use BIM tool for modeling construction elements, příspěvek na konferenci 9th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture, ISBN 978-80-553-3136-2, Technical University of Košice, Faculty od Civil Engineering, Košice, 2017
  3. STANČÍK, A., MODELOVÁNÍ VÝROBNÍ HALY S VUŽITÍM BIM NÁSTROJE, příspěvek na konferenci Sborník abstaktů při 19. odborné konference doktorského studia, Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

  1. STANČÍK, A.; REMEŠ, J., Lighting and Daylighting Analysis with BIM, příspěvek na konferenci 8th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture for PhD. Students and Young Scientist below 35 years old, ISBN 978-80-553-2537-8, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2016

2015

  1. STANČÍK, A., Využití elektronického podpisu při tvorbě 2D výkresové dokumentace, příspěvek na konferenci Sborník konference Junior Forensic Science Brno 2015, ISBN 978-80-214-5145-2, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Brno, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný