English

Ing. Petra Okřinová – seznam publikací

2018

  1. APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; OKŘINOVÁ, P.; DUFEK, Z., Aktuální trendy v oblasti modelování pohybu osob ve vazbě na ochranu měkkých cílů a hromadnou dopravu, příspěvek na konferenci Veřejný prostor - návrh, obnova, využití a revitalizace, včetně dopravně inženýrských opatření , ISBN 978-80-270-3445-1, Mikulov, 2018
  2. OKŘINOVÁ, P.; APELTAUER, T.; BENEŠ, P., Užití numerických modelů v dopravním systému pražského metra D , příspěvek na konferenci Sborník příspěvků - JUNIORSTAV 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2018

2017

  1. CÁBOVÁ, K.; APELTAUER, T.; OKŘINOVÁ, P.; WALD, F., Application of fire and evacuation models in evaluation of fire safety in railway tunnels , článek v IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, ISBN 1757-899X, IOP Publishing, Bristol, 2017
  2. OKŘINOVÁ, P., Use to a numerical model to simulate the evacuation of railcar, příspěvek na konferenci Young Scientist 2017, ISBN 978-80-553-3136-2, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2017
  3. OKŘINOVÁ, P.; APELTAUER, T.; BENEŠ, P., Model evakuace tunelu metra I.D, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů při 19. odborné konference doktorského studia, Juniorstav 2017, ISSN 1190-1535, ISBN 978-80-214-5473-6, Brno , 2017

2016

  1. APELTAUER, T.; BENEŠ, P.; OKŘINOVÁ, P., Model evakuace osob ze železničního tunelu, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2016
  2. APELTAUER, T.; BENEŠ, P.; OKŘINOVÁ, P., Modelování pěší dopravy a příklady z praxe, příspěvek na konferenci Zklidnění dopravy ve městech a obcích, ISBN 978-80-260-9662-7, Brněnské komunikace, a.s., Brno, 2016

2015

  1. APELTAUER, T.; BENEŠ, P.; OKŘINOVÁ, P., Vysoká hustota osob při hromadných akcích jako rizikový faktor, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2015
  2. OKŘINOVÁ, P.; REMEŠ, J., Podlahové plochy ve správě budov, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Křenova 438/3, 162 00, Praha 6, Praha, 2015
  3. OKŘINOVÁ, P., Podlahové plochy ve správě budov, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2015, ISBN 978-80-214-5145-2, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství,Údolní 244/53, 602 00 Brno, Brno, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný