English

Ing. Adam Nehudek – seznam publikací

2018

 1. NEHUDEK, A., Optimalizace tvaru usměrňovacího prvku pro rozstřikovací uzávěry pomocí 3D numerického modelování, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018

2017

 1. NEHUDEK, A.; ŠULC, J., Míra zpětného ostřiku jako funkce dopadového úhlu, článek v Czech Journal of Civil Engineering, ISSN 2336-7148, ScientificJournals.eu, Rosice, 2017
 2. ŠULC, J.; NEHUDEK, A., Vliv půdorysné šikmosti přelivu na kapacitu, , LVV ÚVS FAST VUT v Brně, Brno, 2017
 3. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; NEHUDEK, A.; PAZDÍREK, O.; GJUNSBURGS, B., Experience using the Z-Meter to measure Earth-Fill Dam Hornice, příspěvek na konferenci EUREKA 2017 - 5th conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5573-3, VUTIUM BUT, Brno, 2017
 4. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; MAJOR, J.; NEHUDEK, A., Experience using the EIS Method to measure Earth-Fill Dam Karolinka, příspěvek na konferenci EUREKA 2017 - 5th conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5573-3, VUTIUM BUT, Brno, 2017
 5. NEHUDEK, A.; ŠULC, J., Stanovení míry zpětného ostřiku v závislosti na odklonu dopadové plochy pomocí numerického modelování , , Brno, 2017
 6. NEHUDEK, A.; ŠULC, J., Charakteristiky volných přepadových a výtokových paprsků, , LVV, Brno, 2017
 7. NEHUDEK, A., Kapacitní charakteristika ponořeného rozstřikovacího uzávěru, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Brno, 2017

2016

 1. NEHUDEK, A.; ŠULC, J., Nové poznatky z hydraulického výzkumu prvků k usměrnění proudu za rozstřikovacím uzávěrem, článek v Czech Journal of Civil Engineering, ISSN 2336-7148, 2016
 2. NEHUDEK, A.; ŠULC, J., Mezní míra zatopení rozstřikovacích uzávěrů, , 2016
 3. ŠULC, J.; NEHUDEK, A., Numerické modelování nedokonalého přepadu přes ostrohranný přeliv, , Laboratoř vodohospodářského výzkumu, Brno, 2016
 4. KRAUS, P.; NEHUDEK, A.; ŠULC, J., Hydraulický výzkum tvarů konstrukcí k usměrnění vytékajícího proudu z rozstřikovacího uzávěru, , ISBN nemá, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Znojmo, 2016
 5. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; FRÁNKOVÁ, H.; NEHUDEK, A.; PAZDÍREK, O., The monitoring of the earth-fill dam of the Hornice water reservoir using the EIS method, příspěvek na konferenci EUREKA 2016 - 4th conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5338-8, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2016
 6. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; NEHUDEK, A.; KOUDELKOVÁ, E., Monitoring of the earth-fill dam of a small water reservoir at Kobeřice, příspěvek na konferenci EUREKA 2016 - 4th conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5338-8, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2016
 7. NEHUDEK, A.; ŠULC, J.; ZUBÍK, P., Vliv omezujících prvků na kapacitu rozstřikovacího uzávěru při výtoku do volna, příspěvek na konferenci 30th Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-14-9, Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., Praha, 2016
 8. ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; MAJOR, J.; NEHUDEK, A., Hydraulický modelový výzkum prostoru pro sedimentaci říčních splavenin v horní části zátopy VD Nové Heřminovy, , VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, Brno, 2016
 9. NEHUDEK, A., Modelové zkoušky usměrňovacích prvků rozstřikovacích uzávěrů, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, http://www.fce.vutbr.cz, Brno, 2016

2015

 1. ŠULC, J.; NEHUDEK, A., Možnosti účinného usměrnění proudu vytékajícího z rozstřikovacího uzávěru, , LVV ÚVST FAST VUT v Brně, Brno, 2015
 2. ŠULC, J.; NEHUDEK, A., Hydraulický výzkum konstrukcí pro usměrnění vytékajícího proudu z rozstřikovacího uzávěru, , VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, Brno, 2015
 3. NEHUDEK, A.; ŠULC, J., Stanovení trajektorie výtokového paprsku z rozstřikovacího uzávěru umístěného usměrňovací komoře, příspěvek na konferenci 29th Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-13-2, Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., Praha, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný