English

Ing. František Havíř – seznam publikací

2016

  1. HAVÍŘ, F., Comparison of steel-concrete composite columns of multi-storey buildings , příspěvek na konferenci 8th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture for PhD. Students and Young Scientists below 35 years old, ISBN 978-80-553-2537-8, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2016
  2. HAVÍŘ, F., Porovnávací studie ocelobetonových spřažených sloupů patrových budov, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků JUNIORSTAV 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný