English

Ing. Miroslav Bartoš – seznam publikací

2017

  1. KŘÍŽOVSKÁ, E.; PUCHÝŘ, B.; BARTOŠ, M., Value of A Middle-Size Building Enterprise in The Czech Republic, spec. publikace, ISBN 978-3-330-32555-5, Lap Lambert Academic Publishing, 2017

2016

  1. BARTOŠ, M.; ZÁHORSKÁ, H.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; WALDHANS, M., RISK ANALYSIS OF INVESTMENT IN WATERWAY INFRASTRUCTURE, příspěvek na konferenci ICTTE BELGRADE 2016 - PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRAFFIC AND TRANSPORT ENGINEERING, ISBN 978-86-916153-3-8, City Net Scientific Research Center Ltd. Belgrade, Belgrade, Serbia, 2016
  2. BARTOŠ, M.; ZÁHORSKÁ, H.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; NOVÝ, M., The Application of Project Management in Pre-Investment Phase of a Construction Project, příspěvek na konferenci 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Book 2, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7105-74-2, SGEM International Multidisciplinary Scienticic Conference on Social Sciences and Arts, Sofie, Bulharsko, 2016
  3. BARTOŠ, M.; VÍTKOVÁ, E., VYUŽITÍ AUTOMATIZACE V PROJEKTOVÉM ŘÍZENÍ STAVEB, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2016

2015

  1. TICHÁ, A.; OSLÍKOVÁ, E.; BARTOŠ, M., Technical product innovation in building material industry in the Czech Republic, článek v Procedia Computer Science, ISSN 1877-0509, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný