English

Ing. Michal Prak – seznam publikací

2018

  1. PRAK, M.; TICHÁ, A., Energetický management jako součást facility managementu v E.ON CZECH, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB info, Praha, 2018

2017

  1. LABUDEK, L.; PRAK, M.; ROUDNÁ, V.; TICHÁ, A., ECONOMIC ADVANTAGE ASSESSMENT OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES APPLICATION FOR HEATING OF ADMINISTRATIVE BUILDINGS IN THE CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7408-29-4, STEF92 Technology Ltd., Albena, Bulharsko, 2017
  2. LABUDEK, L.; TICHÁ, A.; PRAK, M.; ROUDNÁ, V., Economic Comparison of Construction Costs of Buildings from Renewable Natural Materials and Traditional Materials in the Czech Republic, příspěvek na konferenci 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ORGANIZATION, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT IN CONSTRUCTION - CONFERENCE PROCEEDINGS, ISBN 978-953-8168-21-5, Croatian Association for Construction Management, University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Záhřeb, 2017
  3. LABUDEK, L.; PRAK, M.; ROUDNÁ, V.; TICHÁ, A., ECONOMIC EVALUATION OF TRADITIONAL ENERGY SOURCES USED FOR HEATING OF ADMINISTRATIVE BUILDINGS IN THE CONDITIONS OF THE CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7408-25-6, STEF92 Technology Ltd., Albena, Bulgaria, 2017
  4. LABUDEK, L.; PRAK, M.; TICHÁ, A., EKOLOGICKÉ PŘÍNOSY UŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIÍ VE VZTAHU KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO2, příspěvek na konferenci Juniorstav2017, ISBN 978-80-214-5462-0, VUT v Brně, FAST, Brno, 2017

2016

  1. ROUDNÁ, V.; TICHÁ, A.; PRAK, M.; ROSECKÁ, Z., MONITORING THE LIFE CYCLE COSTS OF GREEN BUILDINGS AND THEIR OPTIMIZATION IN TERMS OF FACILITY MANAGEMENT , příspěvek na konferenci 16 International Multidisciplinary Scientific Geoconferences SGEM 2016, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-79-7, International Multidisciplinary Scientific Geoconferences SGEM 2016, Bulharsko, 2016
  2. TICHÁ, A.; PRAK, M.; ROUDNÁ, V.; LABUDEK, L., ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS – COMPONENT OF FACILITY MANAGEMENT IN COMPANY, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2016, ISBN 978-80-214-5407-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2016
  3. TICHÁ, A.; PRAK, M.; LABUDEK, L., ECONOMIC ADVANTAGE ASSESMENT OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES APPLICATION FOR LOW-ENERGY HOUSE HEATING IN CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci 16th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2016, Book 4, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-63-6, International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM, Sofie, Bulharsko, 2016
  4. PRAK, M.; TICHÁ, A., SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ – SOUČÁST FACILITY MANAGEMENTU V PODNIKU, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, FAST, VUT v Brně, Brno, 2016

2015

  1. PRAK, M.; TICHÁ, A., Optimalizace nákladů životního cyklu rodinného domu z pohledu facility managementu, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB info, Praha, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný