English

Ing. Tomáš Sucháček – seznam publikací

2018

 1. SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KORABÍK, M., Pressure as an Operating Factor Influencing Water Consumption and Its Unevennes:Real Case Study, , ISBN 978-953-8168-23-9, University of Zagreb, Zagreb, Croatia, 2018
 2. RUČKA, J.; HOLEŠOVSKÝ, J.; SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L., An Experimental Water Consumption Regression Model for Typical Administrative Buildings in the Czech Republic, článek v Water, ISSN 2073-4441, MDPI, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland, 2018
 3. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SUCHÁČEK, T., Technical auditing of drinking water supply systems - the complex methodology, článek v Water Science and Technology: Water Supply, on-line, ISSN 1607-0798, IWA Publishing, London, UK, 2018
 4. SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Sensitivity analysis of water consumption in an office building , článek v E3S Web of Conferences, ISSN 2267-1242, EDP Sceinces, Paris, France, 2018
 5. SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L., Vliv tlaku, teploty a vlhkosti na spotřebu vody, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018

2017

 1. SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L., Evaluation of water loss and the effectiviness of their reduction - economic loss level, článek v Water loss detectives, ISSN 2457-6999, Detectivii Apei Pierdute & Water Loss Detectives, Rumunsko, 2017
 2. SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Vliv tlaku, teploty a vlhkosti na spotřebu vody, příspěvek na konferenci Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2017, ISBN 978-80-227-4749-3, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2017
 3. KORABÍK, M.; RUČKA, J.; RAJNOCHOVÁ, M.; SUCHÁČEK, T., Změny způsobu dezinfekce pitné vody ve Vsetíně, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, Mgr. Pavel Fučík, Praha, 2017
 4. SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Influence of pressure, temperature and humidity on water consumption, , Figshare, London, UK, 2017
 5. SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., Možnosti srovnání vodárenských systémů a provozovatelů, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, SOVAK, Praha, 2017
 6. SUCHÁČEK, T., Analýza vybraných údajů z ročenky vodovodů a kanalizací za rok 2014, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2017, ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 7. SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L., HYDRAULICKÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY PRO OPTIMALIZACI TLAKOVÝCH POMĚRŮ VE VODÁRENSKÝCH SÍTÍCH, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2017 , ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

 1. RUČKA, J.; SUCHÁČEK, T., Risk analysis of the drinking water supply system of the small village, článek v MM Science Journal, ISSN 1805-0476, MM Science Journal, Praha, 2016
 2. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SUCHÁČEK, T., Preliminary assessment of the technical condition of water supply infrastructures, příspěvek na konferenci 2nd EWaS International Conference, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., Philadelphia, USA, 2016
 3. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SUCHÁČEK, T., Hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury, příspěvek na konferenci Voda Zlín 2016, ISBN 978-80-905716-2-4, Moravská vodárenská, a.s., Olomouc, 2016
 4. RUČKA, J.; SUCHÁČEK, T.; ZVEJŠKA, T., Interpretace minimálních nočních průtoků ve vodovodní síti, příspěvek na konferenci VODA ZLÍN 2016, ISBN 978-80-905716-2-4, Moravská vodárenská, a.s., Zlín, ČR, 2016
 5. TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SUCHÁČEK, T.; TAUŠ, M., Metodika hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury, , ISSN 1336-6467, Asociácia vodárenských spoločností, Bratislava, Slovenská republika, 2016
 6. SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L., CITLIVOSTNÍ ANALÝZA METODIKY PŘEDBĚŽNÉHO HODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016

2015

 1. TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; SUCHÁČEK, T., Preliminary technical assessment of water distribution networks, článek v Czech Journal of Civil Engineering, ISSN 2336-7148, ScientificJournals.eu, Brno, 2015
 2. RUČKA, J.; KOVÁŘ, J.; ANDRŠ, O.; SUCHÁČEK, T., Aspects of pressure sewerage system design, článek v MM Science Journal, ISSN 1803-1269, MM Science Journal, Praha, 2015
 3. TUHOVČÁK, L.; SUCHÁČEK, T.; TAUŠ, M., Metodika hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, SOVAK, Praha, 2015
 4. SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M., Energetický audit vodárenských systémů, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, Vodovod.info, Brno, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný