English

Ing. Eliška Tůmová – seznam publikací

2018

  1. TŮMOVÁ, E.; KROUPA, J., Systém sběru dat a jejich užití, příspěvek na konferenci Juniorstav 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, 2018

2017

  1. TŮMOVÁ, E., Pilotní projekty inteligentních regionů, příspěvek na konferenci Inteligentní regiony 2017, ISBN 978-80-02-02732-4, 2017
  2. TŮMOVÁ, E.; KROUPA, J.; TŮMA, Z., Virtuální realita a zobrazování výsledků měření, příspěvek na konferenci VIII. sympozium GREEN WAY 2017, ISBN 978-80-02-02731-7, 2017
  3. TŮMOVÁ, E., PŘEHLED MOŽNOSTÍ ZOBRAZOVÁNÍ VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ , příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2017

2016

  1. KOMÍNEK, P.; TŮMOVÁ, E., SENSITIVITY ANALYSIS OF RESIDENTIAL BUILDING SIMULATION PARAMETERS, příspěvek na konferenci ENVIRONMENTALLY FRIENDLY AND ENERGY EFFICIENT BUILDINGS 27th Annual and 9th International conference INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS 2016, ISBN 978-80-89878-04-8, 2016
  2. HIRŠ, J.; HRŮZA, V.; TŮMOVÁ, E., Smart Region koncept Nový Lískovec, příspěvek na konferenci VII. sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2016, ISBN 978-80-02-02677-8, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2016
  3. TŮMOVÁ, E., Simulace spotřeby energie budovy a její reálná spotřeba, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5312-8, 2016

2015

  1. TŮMOVÁ, E.; HIRŠ, J., Reálná a simulovaná spotřeba energie, příspěvek na konferenci VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2015 Energetické a environmentálne aspekty pri komplexnej obnove budov Sborník - 26. vedecká konferencia, ISBN 978-80-89216-84-0, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Bratislava, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný