English

Ing. Karel Mikulica – seznam publikací

2018

 1. MIKULICA, K.; HELA, R., Použití recyklovaného betonu jako podloží pod průmyslovou podlahu, , 2018
 2. MIKULICA, K.; HELA, R., Usage of Recycled Concrete as Subsoil under Industrial Floor, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2017, ISBN 978-3-0357-1240-7, 2018

2017

 1. MIKULICA, K.; HELA, R., Replacement of traditional rural outdoor dance floors using knowledge of industrial technologies and recycled aggregates, příspěvek na konferenci 19th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings 2017, ISSN 1877-7058, 2017
 2. MIKULICA, K.; HELA, R., PRŮZKUM A NÁVRH SANACE BETONOVÉ PODLAHY ZASAŽENÉ POŽÁREM, , 2017
 3. MIKULICA, K.; HELA, R., SPÁDOVÉ KLÍNY Z PĚNOBETONU JAKO TEPELNÁ IZOLACE PLOCHÝCH STŘECH, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017

2016

 1. MIKULICA, K.; LABAJ, M.; HELA, R., Rehabilitation of floor structures using foam concrete, příspěvek na konferenci 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings 2016, ISSN 1877-7058, 2016
 2. MIKULICA, K.; LABAJ, M., Foam Concrete Gravity Wedges as a Thermal Insulation of Flat Roofs, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2016, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1079-3, Trans Tech Publication, Switzerland, 2016
 3. MIKULICA, K.; HÁJKOVÁ, I., Testing of technological properties of foam concrete , příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, Trans tech publication, Switzerland, 2016
 4. MIKULICA, K.; HÁJKOVÁ, I.; HUBÁČEK, A., Cement based heat-insulating materials for use in floor constructions, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, Trans tech publication, Switzerland, 2016
 5. MIKULICA, K.; HÁJKOVÁ, I., Testing of technological properties of foam concrete, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISBN 978-3-03835-740-7, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 6. MIKULICA, K.; HÁJKOVÁ, I.; HUBÁČEK, A., Cement based heat-insulating materials for use in floor constructions , příspěvek na konferenci Materials Science Forum, ISSN 1662-9752, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 7. MIKULICA, K.; HÁJKOVÁ, I.; HUBÁČEK, A., Cement based heat-insulating materials for use in floor constructions, příspěvek na konferenci , Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 8. NOVÁKOVÁ, I.; MIKULICA, K., Properties of concrete with partial replacement of natural aggregate by recycled concrete aggregates from precast production, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Procedia Engineering, 2016
 9. MIKULICA, K.; OSUSKÁ, L.; HÁJKOVÁ, I., FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI POPÍLKOVÝCH PĚNOBETONŮ, , České vysoké učení technické v Praze, Praha, Česká republika, 2016
 10. MIKULICA, K.; LABAJ, M.; HELA, R., VYUŽITÍ PĚNOBETONŮ PRO SANACI PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ, , Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Brno, 2016
 11. MIKULICA, K.; HELA, R., Konopný beton jako kompozit s využitím přírodního vlákna, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2016
 12. MIKULICA, K.; HELA, R., METODIKA ZKOUŠENÍ PĚNOTVORNÝCH PŘÍSAD PRO VÝROBU PĚNOBETONU, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016

2015

 1. MIKULICA, K.; HELA, R.; DUFKA, A., Determination of Properties of Concrete Floor After a Fire and Renovation , příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2015, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-579-3, 2015
 2. MIKULICA, K.; HELA, R., Stanovení vlastností betonové podlahy po požáru a postup sanace , , ISSN 1801-4399, 2015
 3. MIKULICA, K.; HELA, R., Hempcrete - Cement Composite with Natural Fibres, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky ICEBMP 2014 (id 22440), ISBN 978-80-87397-16-9, Švýcarsko, 2015
 4. MIKULICA, K.; HELA, R., SANACE PRŮMYSLOVÉ BETONOVÉ PODLAHY PO POŽÁRU HALY , , ISBN 978-80-214-5193-3, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný