English

Ing. Jakub Hodul – seznam publikací

2018

 1. VYHNÁNKOVÁ, M.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J., Epoxy Resin Coatings Crystallization and Influence of Crystallinity on Shore Hardness and Tensile properties., příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1348-0, scientific.net, Switzerland, 2018
 2. HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; ŽLEBEK, T., Special Grout for Anchoring Steel Elements with High Proportion of Fly Ash Contaminated by Denitrification Process, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1348-0, scientific.net, Switzerland, 2018
 3. HODUL, J.; DROCHYTKA, R., Experimental Verification of Use Secondary Raw Materials as Fillers to Epoxy Polymer Concrete., příspěvek na konferenci International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC 2018) Polymers for Resilient and Sustainable Concrete Infrastructure, ISBN 978-3-319-78174-7, Springer International Publishing AG, Washington, D.C., 2018
 4. HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R., Development of Epoxy Grout Containing Fine Waste from Production of Mineral Wool Board Insulation, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Scitec Publications Ltd., Switzerland, 2018
 5. HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R., Antibacterial Properties, Shore Hardness and Chemical Resistance of Epoxy Coatings Containing Finely Ground Secondary Raw Materials for Hygienic Plants, příspěvek na konferenci International Conference on Material Science and Engineering II, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-0357-1194-3, Scitec Publications Ltd., Switzerland, 2018
 6. HODUL, J.; ŽLEBEK, T., STUDIUM VLIVU PLNIVA NA FYZIKÁLNE-MECHANICKÉ VLASTNOSTI KOTEVNÍ HMOTY, příspěvek na konferenci 20. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA - JUNIORSTAV 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Brno, 2018

2017

 1. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M., MET 01/2017 - Metodika pro volbu a použití podlahových a nátěrových systémů, , Brno, 2017
 2. HODNÁ, J.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; NOVOTNÝ, B., POS 01/2017 - Postup pro výběr a volbu vhodných materiálů, , Brno, 2017
 3. HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, B.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L., Odborná zpráva č. 05/2017 - Vyhodnocení dalších výsledků, ekonomické zhodnocení, návrh metodiky aplikace., , Brno, 2017
 4. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L., Odborná zpráva č. 04/2017 - Návrh pokročilého testování, , Brno, 2017
 5. HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K., Odborná zpráva č. 03/2017 - Vyhodnocení získaných výsledků, optimalizace, modifikace, , Brno, 2017
 6. HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R., Experimental testing suitability of the waste glass into the polymer anchor materials based on epoxy resin, příspěvek na konferenci 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building 2016, ISSN 1877-7058, ISBN 9788002027010, Nizozemsko, 2017
 7. HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J., Experimental verification of utilization of fly ash from the flue gas denitrification process as a filler to epoxy patching mortar, příspěvek na konferenci 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building 2016, ISSN 1877-7058, ISBN 9788002027010, Nizozemsko, 2017
 8. HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.; SEJÁK, F., Prověření vhodnosti využití druhotných surovin jako plniv do polymerních antibakteriálních nátěrů na epoxidové bázi pro hygienicky čisté provozy, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials, ISBN 978-80-227-4689-2, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo Spektrum STU 2017, Bratislava, 2017
 9. ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R., Možnosti využití odpadního skla do polymerních chemických kotev, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials, ISBN 978-80-227-4689-2, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo Spektrum STU 2017, Bratislava, 2017
 10. HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K., Odborná zpráva č. 02/2017 - Návrh receptur a výroba zkušebních vzorků, , Brno, 2017
 11. HODUL, J.; SKLENÁŘOVÁ, R.; DROCHYTKA, R., MOŽNOSTI VYUŽITÍ POPÍLKŮ KONTAMINOVANÝCH VLIVEM DENITRIFIKACE SPALIN VE STAVEBNICTVÍ A EXPERIMENTÁLNÍ PROVĚŘENÍ OPTIMÁLNÍ APLIKACE, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2017, ISBN 978-80-214-5498-9, VUT v Brně, fakulta stavební, Brno, 2017
 12. HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K., Odborná zpráva č. 01/2017 - Metodika a postupy zkoušení, , Brno, 2017
 13. HODUL, J.; HODNÁ, J., PROVĚŘENÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPADNÍHO SLÉVARENSKÉHO PÍSKU DO POLYMERNÍCH SPRÁVKOVÝCH HMOT , příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2017, 19.odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-5473-6, VUT Brno, fakulta stavební, Brno, 2017

2016

 1. HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R., Experimental Verification of Scrub and Impact Resistance of the Epoxy Coatings Filled with the Finely Milled Waste Glass, článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2016
 2. HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J., Examination of Mechanical Properties and Temperature Resistance of Epoxy Coatings Filled with Secondary Raw Materials, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Applied Mechanics and Materials, Switzerland, 2016
 3. DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J., Durability testing of cement matrices for neutralization sludge disposing, příspěvek na konferenci Energy and Clean Technologies Conference Proceedings, Volume III, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-82-7, SGEM World Science, Vienna, 2016
 4. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M., Utilization of waste glass in polymer concrete, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-03835-740-7, Trans tech publication, Switzerland, 2016
 5. HODUL, J.; DROCHYTKA, R., Examination of microstructure of solidification product containing hazardous sludge, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Procedia Engineering, Nizozemsko, 2016
 6. HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R., VÝVOJ POLYMERBETONU S OBSAHEM ODPADNÍHO SKLA VYUŽITELNÉHO PŘI SANACI BETONOVÝCH KOSTRUKCÍ, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, Praha, 2016
 7. HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MELICHAR, T., Odborná zpráva č. 01/2016 - Metodika a postupy zkoušení, , Brno, 2016
 8. HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Development in the Rehabilitation of Concrete Structures in the Czech Republic for the past 25 years, příspěvek na konferenci Restauration and Building-Physcs past-present-future, ISBN 978-3-8167-9590-2, Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart, Germany, 2016
 9. HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R., Experimental testing of Solidification Products containing hazardous waste-Neutralization Sludge with aim of material utilization, příspěvek na konferenci Advances in Civil, Architectural, Structural and Constructional Engineering, ISBN 978-1-315-67590-9, CRC Press/Balkema, London, UK, 2016
 10. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R., VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN ZE SOLÁRNÍCH PANELŮ PŘI VÝVOJI NOVÝCH STAVEBNÍCH HMOT, , Brno, 2016
 11. HODUL, J.; HODNÁ, J., POKROČILÉ EXPERIMENTÁLNÍ ZKOUŠENÍ POLYMERBETONU S ODPADNÍM SKLEM, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2016, ISBN 978-80-214-5312-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, BRNO, 2016
 12. HODNÁ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; MELICHAR, T., Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 , , Brno, 2016

2015

 1. HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLKOVÁ, B.; HODNÁ, J., Experimental verification of utilization of solidification product containing galvanic neutralisation sludges in building industry, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, Czech Environmental Management Center 2015, Praha, 2015
 2. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M., MET 01/2015 - Metodika pro volbu a použití podlahových a nátěrových systémů, , Brno, 2015
 3. HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, B.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L., Odborná zpráva č. 05/2015 - Vyhodnocení dalších výsledků, ekonomické zhodnocení, návrh metodiky aplikace., , Brno, 2015
 4. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L., Odborná zpráva č. 04/2015 - Návrh pokročilého testování, , Brno, 2015
 5. HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K., Odborná zpráva č. 03/2015 - Vyhodnocení získaných výsledků, optimalizace, modifikace, , Brno, 2015
 6. HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R., Solidification of Hazardous Waste with the Aim of Material Utilization of Solidification Products, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Procedia Engineering, 2015
 7. HODUL, J.; DROCHYTKA, R., EXPERIMENTÁLNÍ PROVĚŘENÍ PRODUKTU SOLIDIFIKACE - SOLIDIFIKÁTU S CÍLEM DOSÁHNOUT JEHO MATERIÁLOVÉHO VYUŽITÍ, , Vysoké učení technické v Brně, Stavební fakulta, Brno, 2015
 8. HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J., Odborná zpráva č. 02/2015 - Návrh receptur a výroba zkušebních vzorků, , Brno, 2015
 9. HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R., VYUŽITÍ POPÍLKŮ PŘI SOLIDIFIKACI NEUTRALIZAČNÍCH KALŮ, , Brno, 2015
 10. HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J., Odborná zpráva č. 01/2015 - Metodika a postupy zkoušení, , Brno, 2015
 11. DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; ŤAŽKÝ, T., The examination of waste industry sludge solidification/stabilization possibility, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research/Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 12. DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; HODNÁ, J., The Study of Cement Composites with Inbuilt Hazardous Waste, příspěvek na konferenci CMME 2014 - Abstract, ISSN 1662-7482, ISBN 978-3-03835-385-0, Trans Tech Publication, Švýcarsko, 2015

2014

 1. DOHNÁLKOVÁ, B.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J., New evaluation methodology for solidification product durability assessment, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, USA, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný