English

Tomáš Vrána – seznam publikací

2016

  1. HORÁK, V.; VRÁNA, T., Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S TUNELY V USA, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES, Praha, 2016
  2. HORÁK, V.; VRÁNA, T., Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S RAKOUSKÝMI TUNELY, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES, Praha, 2016
  3. HORÁK, V.; VRÁNA, T., Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - EVROPA – POHLEDNICE S ALPSKÝMI TUNELY II, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES, Praha, 2016

2015

  1. HORÁK, V.; JANKŮ, H.; SCHMID, P.; VRÁNA, T., POSOUZENÍ PŘÍČIN PRŮNIKU VODY DO SEKUNDÁRNÍHO KOLEKTORU A KVALITY OBEZDÍVKY. NÁVRH OPATŘENÍ PRO NÁPRAVU, příspěvek na konferenci TUNELY A PODZEMNÉ STAVBY 2015, ISBN 978-80-972154-4-6, Slovenská tunelárska asociácia, Podunajská 24, 821 06 Bratislava, Podunajská 24, 821 06 Bratislava, 2015
  2. VLČKOVÁ, J.; HORÁK, V.; VRÁNA, T.; DIAZ, Y., Postup zemní práce při novostavbách, rekonstrukcích a opravách plynárenských zařízení, , Brno, 2015
  3. HORÁK, V.; VRÁNA, T., Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB -POHLEDNICE TUNELŮ VE SLOVENSKÉ A ČESKÉ REPUBLICE S LOKOMOTIVAMI, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES pro vlastní potřebu, Dělnická 12, 170 00 Praha 7,, 2015
  4. HORÁK, V.; SVOBODA, R.; VRÁNA, T., Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S TUNELY VE VZDÁLENÝCH KRAJÍCH, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES pro vlastní potřebu, Dělnická 12, 170 00 Praha 7,, 2015
  5. HORÁK, V.; SVOBODA, R.; VRÁNA, T., Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - MĚSTSKÉ TUNELY, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Česká tunelářská asociace a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES pro vlastní potřebu, Dělnická 12, 170 00 Praha 7,, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný