English

Ing. Mario Hala – seznam publikací

2017

  1. ŘÍHA, J.; HALA, M., Assessment of global stability of soils with respect to internal erosion, příspěvek na konferenci 85 th ICOLD ANNUAL MEETING International Symposium “Knowledge based Dam Engineering”, ISBN 978-80-906662-2-1, Český přehradní výbor, z.o., Praha, CZ, 2017
  2. ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; DUCHAN, D.; JULÍNEK, T.; HODÁK, J.; CHALMOVSKÝ, J.; ADAM, K.; HALA, M., Využití metody dílčích součinitelů pro hodnocení bezpečnosti vodních děl a odvození mezních hodnot TBD, spec. publikace, ISBN 978-80-214-5524-5, LITERA Brno, Brno, 2017

2016

  1. HALA, M.; ŘÍHA, J., Nebezpečí filtračních deformací u staveb na vodních tocích, příspěvek na konferenci Vodní toky 2016, ISBN 978-80-7458-091-8, Lesnické práce s.r.o., Kostelec nad Černými Lesy, 2016
  2. HALA, M.; ŘÍHA, J., Mezní stavy porušení zemin filtračními deformacemi, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství spol. s r.o., Čkyně, CZ, 2016

2015

  1. ALHASAN, Z.; HALA, M.; JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J., Discussion on the critical hydraulic gradient for uniform homogeneous glass beads, příspěvek na konferenci Eksploatacja budowli pietrzacych - diagnostyka i zapobieganie zagroženiom, ISBN 978-83-64979-09-5, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Panstwowy Instytut Badawczy, Waszawa , Warszawa, PL, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný